28/09/2020 - 16:05

Nâng cao nhận thức về vai trò của văn học, nghệ thuật trong sự phát triển của đất nước thời kỳ mới 

(CTO) - Đó là nội dung hội nghị tập huấn do Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức từ ngày 28-9 đến ngày 1-10, tại huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Quang cảnh hội nghị tập huấn. Ảnh: DUY KHÔI

Quang cảnh hội nghị tập huấn. Ảnh: DUY KHÔI

Tham gia hội nghị tập huấn lần này có khoảng 220 cán bộ lãnh đạo ban tuyên giáo các tỉnh/thành ủy; cán bộ quản lý nhà nước về văn hóa, văn nghệ; lãnh đạo các hội văn học, nghệ thuật Trung ương và địa phương; cán bộ nghiên cứu lý luận, phê bình; phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, nhà xuất bản; giảng viên các trường đại học, cao đẳng đào tạo về văn học, nghệ thuật... của 34 tỉnh, thành phố và các đơn vị khu vực phía Nam.

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương, phát biểu tại buổi khai mạc. Ảnh: DUY KHÔI

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương, phát biểu tại buổi khai mạc. Ảnh: DUY KHÔI

Tại hội nghị, các đại biểu nghiên cứu các chuyên đề về quan điểm của Đảng về văn hóa, nghệ thuật trong một số nghị quyết gần đây; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; vấn đề tự do sáng tác trong văn học, nghệ thuật; những nét nổi bật của mỹ thuật Việt Nam trong những năm qua... Ngoài ra, các đại biểu còn đi tham quan thực tế tại một số địa điểm trên địa bàn huyện Phú Quốc.

DUY KHÔI

Chia sẻ bài viết