20/03/2023 - 21:42

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương:

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong Công an nhân dân 

(CT) - Ngày 20-3, Đảng ủy Công an Trung ương (CATƯ) phối hợp Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức hội nghị quán triệt Quyết định số 90-QĐ/TW ngày 6-12-2022 của Ban Bí thư ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy CATƯ với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương về lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng trong công an tỉnh, thành phố; đánh giá kết quả 1 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới (Nghị quyết số 12).

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, dự và chỉ đạo hội nghị. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATƯ, Bộ trưởng Bộ Công an, chủ trì hội nghị. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể dự tại điểm cầu TP Cần Thơ.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm Cần Thơ.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm Cần Thơ.

Việc ban hành Nghị quyết số 12 là chủ trương đúng đắn, kịp thời, có ý nghĩa quan trọng, mang tầm chiến lược đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng lực lượng CAND nói riêng và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung. Sau 1 năm triển khai thực hiện, Nghị quyết số 12 được Bộ Chính trị, Ban Bí thư tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ, khoa học, bài bản trong hệ thống chính trị.

Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai Nghị quyết số 12 được Đảng ủy CATƯ, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy, tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương chủ động triển khai kịp thời, nghiêm túc, hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an tiếp tục đạt những kết quả quan trọng. Cơ chế phối hợp giữa Đảng ủy CATƯ với các tỉnh ủy, thành ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc đảng bộ Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ngày càng được hoàn thiện, toàn diện, sát thực tiễn.

Đảng ủy CATƯ và các cấp ủy trong hệ thống chính trị đã kịp thời ban hành đồng bộ nhiều kế hoạch, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chương trình để cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương chỉ đạo của Bộ Chính trị. Qua đó, giúp cấp ủy các cấp trong hệ thống chính trị và cấp ủy, đảng viên, cán bộ chiến sĩ nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc từ nhận thức đến hành động, đổi mới tư duy, đột phá, dám nghĩ dám làm, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức… Lực lượng công an luôn phát huy vai trò gương mẫu đi đầu trong xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, giữ vai trò nòng cốt, xung kích trên mặt trận bảo vệ an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đối ngoại của đất nước…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao quá trình  thực hiện Nghị quyết số 12 đã đạt nhiều kết quả tích cực, quan trọng. Lực lượng công an có sự phối hợp tốt trong công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí yêu cầu thời gian tới tiếp tục phối hợp thực hiện hiệu quả Nghị quyết 12, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các mặt công tác công an; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong CAND. Phát huy hiệu quả sự phối hợp giữa Đảng ủy CATƯ với các tỉnh ủy, thành ủy trong xây dựng vững chắc nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân. Làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu những vấn đề liên quan đến thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; xây dựng hoàn thiện pháp luật, cơ chế, chính sách, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác công an, tạo cơ sở chính trị, pháp lý, xã hội vững chắc để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị.

Tin, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết