15/01/2020 - 21:48

Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, đảm bảo an ninh quốc gia, an toàn xã hội 

(CT)- Ngày 15-1-2020, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến năm 2019 và quán triệt, triển khai Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 5-9-2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng. Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến tại Công an TP Cần Thơ.

Năm 2019, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi cơ bản, công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh trật tự cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, thủ trưởng Bộ Quốc phòng - Bộ Công an, sự vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền địa phương, sự ủng hộ, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân, lực lượng công an và quân đội phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng, góp phần quan trọng duy trì bảo đảm quốc phòng, an ninh từ xa. Qua đó, giữ vững thế chủ động chiến lược, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an ninh, an toàn, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của đất nước. Công tác phối hợp giữa hai lực lượng được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Hai lực lượng thường xuyên phối hợp trao đổi, kiểm tra, xác minh thông tin, thống nhất trong nhận định, đánh giá tình hình, kịp thời tham mưu nhiều chủ trương, biện pháp chiến lược và cụ thể trong công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, phù hợp từng địa bàn, lĩnh vực. Đồng thời, phối hợp rà soát, xây dựng kế hoạch, phương án sẵn sàng xử lý tình huống phức tạp, bảo đảm an ninh, an toàn mục tiêu trọng điểm, sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên cả nước.

Hai lực lượng phối hợp triển khai quyết liệt các cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tập trung giải quyết hiệu quả các vấn đề phức tạp nổi lên về trật tự an toàn xã hội: tội phạm ma túy, mua bán người, buôn lậu, vi phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông… Công tác phối hợp trong xây dựng và bảo vệ lực lượng, huấn luyện, đào tạo và tổ chức diễn tập, ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn, cứu hộ… cũng được thực hiện thường xuyên, hiệu quả. Ngoài ra, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật về quốc phòng, an ninh, giúp người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, xây dựng hiệu quả hoạt động các mô hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia.

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu thời gian tới, hai Bộ bám sát các nội dung trong Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ, phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, chủ động nắm tình hình, trao đổi thông tin, làm tốt công tác dự báo, phòng chống các loại tội phạm, đặc biệt ở tuyến biên giới. Đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận, tuyên truyền định hướng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ.

Tin, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết