27/01/2008 - 11:45

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ 2 - khóa IX

Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn

Ngày 26-1, tại Hà Nội đã khai mạc Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ 2-Khóa IX.

Hội nghị đã dành thời gian thảo luận phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2008. Theo đó xác định tập trung cụ thể hóa và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX trong các cấp bộ Đoàn; nâng cao chất lượng các phong trào và hoạt động của Đoàn, tích cực tham gia phát triển kinh tế- xã hội, chăm lo nhu cầu, lợi ích chính đáng của tuổi trẻ.

Trọng tâm công tác Đoàn năm 2008 hướng vào 4 nội dung cụ thể gồm: Triển khai tổ chức học tập, quán triệt gắn với xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX; Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, chất lượng đoàn viên, chất lượng cán bộ, tăng cường tập hợp, đoàn kết thanh niên; Triển khai và cụ thể hóa trong các đối tượng thanh niên phong trào “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” và “5 xung kích phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ Tổ quốc”; Đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng, giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống và phát luật cho thanh thiếu nhi.

Trong năm nay Đoàn thanh niên có kế hoạch triển khai thực hiện một số đề án bao gồm: “Đoàn tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông”; “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm”, hỗ trợ thanh niên lập nghiệp và khởi sự doanh nghiệp. Triển khai đề án xây dựng 1.000 điểm tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ và truy cập Internet cho thanh niên nông thôn, miền núi; triển khai chương trình hỗ trợ sáng kiến, ý tưởng sáng tạo của thanh niên trong phát triển kinh tế- xã hội, phát triển cộng đồng, hoạt động thanh thiếu nhi...

Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2007 có nhiều chuyển biến tích cực, các trọng tâm công tác năm với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” được tổ chức triển khai rộng rãi trong các đối tượng, lĩnh vực. Theo báo cáo của 67 đơn vị năm 2007, cả nước đã kết nạp được 1.159.386 đoàn viên mới nâng tổng số đoàn viên cả nước hiện nay là 5.825.231 đồng chí (tăng 14,16% so với cùng kỳ năm trước); các cấp bộ Đoàn đã giới thiệu 242.460 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó có 102.706 đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hội nghị lần này sẽ thảo luận và thông qua Quy chế làm việc của Ban chấp hành Trung ương Đoàn, khóa IX; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX; Chương trình làm việc toàn khóa của Ban chấp hành Trung ương Đoàn nhiệm kỳ IX...

QUỲNH HOA (TTXVN)

Chia sẻ bài viết