03/10/2019 - 15:42

Nâng cao chất lượng nguồn cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý 

(CTO) – Ngày 3-10-2019, Hội Liên hiệp phụ nữ TP Cần Thơ tổ chức Diễn đàn “Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn cán bộ nữ lãnh đạo quản lý thành phố”. Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, các ban, ngành, đoàn thể thành phố cùng các cán bộ nữ là trưởng, phó ngành thành phố, thường trực các Quận, Huyện ủy,...đến dự.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Mỹ Tú

Với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, công tác cán bộ nữ có nhiều thuận lợi, cán bộ nữ được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy Đảng và HĐND các cấp ở TP Cần Thơ qua các nhiệm kỳ đều tăng. Cụ thể, nhiệm kỳ 2015-2020, có 8 cán bộ nữ tham gia cấp ủy thành phố, chiếm tỷ lệ 15,09%, tăng 0,55%; cấp quận, huyện có 74 đồng chí, chiếm 21,02%, tăng 5,83%; cấp cơ sở có 844 đồng chí, chiếm 22,71%, tăng 3,39%. Đại biểu nữ trúng cử Đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ 2016-2021 có 2 đồng chí, chiếm 28,57%. Tỷ lệ nữ tham gia đại biểu HĐND cấp thành phố có 13 đồng chí, chiếm 23,64%, giảm 6,69%; cấp quận, huyện có 91 đồng chí, chiếm 29,07%, tăng 4,59%;  cấp cơ sở có 625 đồng chí, chiếm 26,40%, tăng 4,96%.

Các đại biểu tham dự Diễn đàn "Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý thành phố". Ảnh: Mỹ Tú

Tại diễn đàn, các đại biểu cũng chỉ ra rằng vẫn còn một vài bộ phận trong cấp ủy, địa phương, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ vai trò quan trọng của công tác cán bộ nữ, đánh giá năng lực cán bộ nữ chưa thực sự khách quan. Mặt khác, trình độ chuyên môn của một số cán bộ nữ chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay; vẫn còn sự khác biệt về tuổi nghỉ hưu, tuổi quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, đề bạt giữa cán bộ nữ và nam;…

Phát biểu tại diễn đàn, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, cho rằng để thực hiện tốt hơn nữa việc đảm bảo nguồn cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý thành phố trong thời gian tới, nhất là trong Đại hội Đảng các cấp sắp tới các cấp ủy đảng, chính quyền cần tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác cán bộ nữ và sự nghiệp bình đẳng giới; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 “Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; gắn xây dựng chiến lược đào tạo cán bộ với quy hoạch cán bộ, đảm bảo tỷ lệ nữ trong quy hoạch. Hội Phụ nữ các cấp cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ hội có đủ tiêu chuẩn trình độ chính trị, bản lĩnh và năng lực, nhiệt tình với công tác hội và sự nghiệp bình đẳng giới, đáp ứng tốt hơn yêu cầu công tác trong tình hình mới. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ nữ cần phát huy năng lực, phẩm chất, tích cực học tập, nâng cao trình độ mọi mặt, phấn đấu vươn lên khẳng định vị thế trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Từ đó, có cơ hội cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố.

Mỹ Tú

Chia sẻ bài viết