25/12/2007 - 08:50

Tại phiên họp thường kỳ tháng 12-2007, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:

Năm 2008, phải tạo chuyển biến rõ nét về cơ chế thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng và đào tạo nguồn nhân lực

Trong 2 ngày 23-24/12 tại Hà Nội, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 12-2007. Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các thành viên Chính phủ tiếp tục “đồng lòng, đồng sức” tập trung chỉ đạo quyết liệt, phấn đấu năm 2008 hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kinh tế-xã hội của kế hoạch 5 năm 2006-2010; trong đó, tăng trưởng phải đạt 9%, kiểm soát mức lạm phát không vượt quá mức tăng trưởng, tạo chuyển biến mạnh mẽ về cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng.

Tại phiên họp, các thành viên Chính phủ đã tập trung thảo luận sâu về kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành năm 2007 và chương trình công tác năm 2008 của Chính phủ, tình hình kinh kế - xã hội, xuất - nhập khẩu và điều hành giá cả năm 2007, công tác cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng năm 2007, đề án khắc phục ùn tắc giao thông tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, dự án Luật Công vụ và Luật Bảo hiểm Y tế. Theo đó, các thành viên Chính phủ đều cho rằng, năm 2007 mặc dù gặp nhiều khó khăn như giá cả thế giới biến động, thiên tai, dịch bệnh... nhưng bằng sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng và các thành viên Chính phủ nền kinh tế nước ta vẫn duy trì mức tăng trưởng khá, tăng 8,44%. Nhiều ngành, lĩnh vực tiếp tục phát triển như giá trị toàn ngành công nghiệp tăng 17,1%, xuất khẩu đạt 48,4 tỉ USD, thu hút nước ngoài đạt kỷ lục: 20,3 tỉ USD; đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 19% xuống 14,87%, giải quyết việc làm cho 1,68 triệu lao động...

Để đạt được hiệu quả, trong công tác điều hành, Chính phủ đã chỉ đạo sát sao, đôn đốc các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản qui phạm pháp luật thực hiện đúng tiến độ, đồng thời triển khai các giải pháp thúc đẩy nền kinh tế phát triển nhanh nhưng luôn quán triệt quan điểm tăng trưởng kinh tế phải gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát giá cả và ổn định thị trường tiền tệ...Chỉ đạo giải quyết có hiệu quả những vấn đề đột xuất, nhạy cảm trong đời sống, kinh tế, xã hội. Chẳng hạn như lũ lụt xảy ra liên miên ở các tỉnh miền Trung, Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt hạn chế thấp nhất về người và tài sản của nhân dân. Đối với công tác cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng- một trong những nhiệm vụ trọng tâm, được Chính phủ đề ra từ đầu năm với mục tiêu là xây dựng được một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại