07/02/2021 - 08:30

Myanmar đổi tên Văn phòng Tổng thống và Chính phủ liên bang

Ngày 6-2, Hội đồng Ðiều hành Nhà nước Myanmar đã ra sắc lệnh đổi tên Văn phòng Tổng thống thành Văn phòng Hội đồng điều hành nhà nước. Theo sắc lệnh, Văn phòng Chính phủ liên bang cũng sẽ được đổi thành Văn phòng Hội đồng Ðiều hành nhà nước.

Văn phòng Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang đã thành lập Hội đồng Ðiều hành nhà nước, sau khi Myanmar ban bố tình trạng khẩn cấp và trao quyền điều hành đất nước cho Tổng Tư lệnh Min Aung Hlaing. Trong thời gian áp đặt tình trạng khẩn cấp, Hội đồng Ðiều hành nhà nước đã tiến hành cải tổ Ủy ban bầu cử liên bang để xem xét lại tiến trình bầu cử năm ngoái.

TTXVN

 

Chia sẻ bài viết