26/07/2016 - 21:27

Mỹ, Nhật, Úc gây sức ép với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông

Diễn đàn ARF 23 thông qua tuyên bố hợp tác trên biển theo đề xuất của Việt Nam

Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và các hội nghị liên quan, chiều 26-7 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Lào, đã diễn ra Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) lần thứ 23. Hội nghị đã thông qua danh mục các hoạt động cho năm giữa kỳ tiếp theo 2016-2017, trong đó Việt Nam sẽ đồng chủ trì Nhóm Hỗ trợ giữa kỳ ARF về an ninh hàng hải cùng với Úc và Liên minh châu Âu (EU) trong nhiệm kỳ 2017-2020.

Về định hướng tương lai, các bộ trưởng tái khẳng định cam kết tiếp tục thúc đẩy các biện pháp xây dựng lòng tin, đồng thời phát triển các biện pháp ngoại giao phòng ngừa phù hợp với các nhu cầu của khu vực. Hội nghị đã thông qua một số tuyên bố các bộ trưởng ARF, trong đó đáng chú ý nhất là Tuyên bố về thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật trên biển theo đề xuất của Việt Nam.

MAI QUYÊN (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết