02/06/2022 - 10:09

Muốn tách thửa phải đáp ứng các điều kiện về diện tích tối thiểu 

UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Quyết định 16/2022/QĐ-UBND ngày 26-5-2022 quy định điều kiện tách thửa, hợp thửa và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất. Quyết định này sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-6-2022 và là vấn đề được nhiều người quan tâm.

Người sử dụng đất có nhu cầu tách thửa đất phải thỏa mãn quy định về diện tích tối thiểu.

Người sử dụng đất có nhu cầu tách thửa đất phải thỏa mãn quy định về diện tích tối thiểu.

Hiện nay, quy định về diện tích đất tối thiểu được tách thửa thực hiện theo Quyết định 19/2014/QĐ-UBND quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở và Quyết định 05/2017/QĐ-UBND quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp không phải là đất ở.

Để được cho phép tách thửa đất, người sử dụng đất cần đáp ứng các điều kiện: có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Đất không có tranh chấp, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án, đất không có thông báo thu hồi đất hoặc quyết định thu hồi đất đang có hiệu lực pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Diện tích được phép tách thửa để hình thành thửa đất mới và diện tích còn lại của thửa đất sau khi tách phải lớn hơn hoặc bằng diện tích tối thiểu theo quy định. Trường hợp người sử dụng đất xin tách thửa thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu và xin hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề có cùng mục đích sử dụng để tạo thành thửa đất mới có diện tích lớn hơn hoặc bằng diện tích tối thiểu được tách thửa thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa và cấp giấy chứng nhận cho thửa đất mới…

Diện tích tối thiểu để tách thửa đối với đất trồng cây lâu năm được quy định tại Quyết định 05/2017/QĐ-UBND là từ 150m2 trở lên (phường thuộc quận); từ 200m2 trở lên (thị trấn thuộc huyện); từ 300m2 trở lên (xã thuộc huyện). Đối với các loại đất nông nghiệp là đất trồng lúa, đất trồng cây hằng năm khác: diện tích tối thiểu được tách thửa là từ 500m2 trở lên (phường, thị trấn thuộc quận, huyện); từ 1.000m2  trở lên (xã thuộc huyện).

Sau nhiều năm thực hiện quy định về diện tích tối thiểu tách thửa theo các quyết định nói trên, tình trạng phân lô bán nền, đầu tư đất đai... trên địa bàn thành phố vẫn xảy ra. Ông Trần Văn Quang ở phường Thới An, quận Ô Môn, cho biết: “Trên thực tế, một số người nhận chuyển nhượng phần diện tích đất nông nghiệp lớn, không biết sao vẫn phân lô bán nền được nên hình thành một số khu dân cư tự phát. Đề nghị thành phố phải quản lý chặt vấn đề này”.  

Nhằm siết chặt công tác quản lý đất đai, ngày 26-5-2022, UBND TP Cần Thơ ban hành Quyết định 16/2022/QĐ-UBND quy định về diện tích đất tối thiểu được tách thửa trên địa bàn, thay thế Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND và Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND. Theo đó, Quyết định quy định điều kiện tách thửa, hợp thửa, diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất bao gồm: đất ở, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở, đất nông nghiệp (trồng cây lâu năm, trồng lúa, trồng cây hằng năm khác, nuôi trồng thủy sản) và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân…

Đối với đất ở, diện tích tối thiểu được tách thửa tại các phường, thị trấn là từ 40m2 trở lên, tại các xã là từ 60m2 trở lên. Ngoài điều kiện diện tích thì các thửa đất được tách phải có kích thước bề rộng và chiều sâu lớn hơn hoặc bằng 4m. Đối với đất phi nông nghiệp không phải là đất ở, diện tích tối thiểu được tách thửa từ 200m2 trở lên, có kích thước bề rộng, chiều sâu của thửa đất lớn hơn hoặc bằng 4m…

Tại quận Ninh Kiều, diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất trồng cây lâu năm là 150m2 trở lên; đất trồng lúa, cây hằng năm khác và nuôi trồng thủy sản thì diện tích tối thiểu được tách thửa là từ 1.000m2 trở lên. Ở các quận, huyện còn lại, đất trồng cây lâu năm tại các phường, thị trấn thì diện tích tối thiểu được tách thửa là từ 300m2 trở lên; tại các xã, diện tích tối thiểu được tách thửa là từ 600m2 trở lên; đối với đất trồng lúa, cây hằng năm khác và nuôi trồng thủy sản thì diện tích tối thiểu tách thửa là từ 1.000m2 trở lên.

Ông Nguyễn Văn Lợi ở xã Đông Bình, huyện Thới Lai, nói: “Với quy định về diện tích tối thiểu tách thửa được quy định tại Quyết định 16/2022/QĐ-UBND, nhất là quy định về diện tích tối thiểu tách thửa đối với đất trồng lúa, đất trồng cây lâu năm, mới có thể giảm được tình trạng phân lô, xẻ nền đất nông nghiệp”.  

Ông Lê Tấn Thiện, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thới Lai, chia sẻ: “Tôi đồng ý với các quy định của Quyết định 16/2022/QĐ-UBND. Hy vọng, sau khi Quyết định có hiệu lực, tình trạng phân lô, bán nền dần được kiểm soát, góp phần giải quyết, ngặn chặn tình trạng đầu cơ, dẫn đến hình thành khu dân cư tự phát, không theo quy hoạch”.

Bài, ảnh: C.H

Chia sẻ bài viết