25/02/2012 - 21:51

Lực lượng vũ trang Quân khu 9 chung sức xây dựng nông thôn mới

(CT)- Đó là chủ đề của phong trào thi đua, vừa được Tư lệnh Quân khu 9 (QK9) phát động lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu triển khai thực hiện.

Theo đó, từ nay đến năm 2015, các cơ quan, đơn vị LLVT QK9 sẽ phối hợp với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới cấp huyện để xác định đối tượng, địa bàn cần tập trung xây dựng. Các cơ quan, đơn vị tích cực tham gia cùng với cấp ủy, chính quyền nơi địa bàn đóng quân, địa bàn công tác, địa bàn thực hiện nhiệm vụ tham gia xây dựng các công trình nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng ấp, bưu điện văn hóa xã, trường học, trạm y tế, nâng cấp đường giao thông, bắc cầu, xóa nhà tạm...; tham gia tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn, bổ túc, đào tạo tại chỗ, giúp nhân dân ứng dụng khoa học kỹ thuật mới trong sản xuất, góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo của địa phương. Các cơ quan, đơn vị sẽ tham gia thực hiện chương trình giáo dục cộng đồng, đưa trẻ em đến trường, xóa mù chữ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, trồng rừng và bảo vệ môi trường, vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hóa mới; tham gia xây dựng củng cố cơ sở chính trị vững mạnh, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho người dân, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh và địa bàn an toàn...

Qua phong trào thi đua, nhằm động viên cán bộ, chiến sĩ LLVT QK9 tích cực tham gia thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới; đồng thời giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ vị trí, vai trò của LLVT QK9 trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội khu vực ĐBSCL.

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết