13/10/2012 - 09:23

Lấy ý kiến đóng góp dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân

(CT)- Ngày 12-10-2012, Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp Dự án "Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân". Tham dự Hội nghị có đồng chí Huỳnh Văn Tiếp, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ cùng đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Luật thuế thu nhập cá nhân được Quốc hội thông qua ngày 21-11-2007 đã tạo khuôn khổ pháp lý quan trọng cho việc thực hiện quyền, nghĩa vụ tài chính của công dân, huy động nguồn lực cho ngân sách nhà nước, góp phần điều tiết thu nhập trong dân cư. Tuy nhiên, sau hơn 3 năm thực hiện, cùng với quá trình vận hành, biến động của tình hình kinh tế - xã hội, một số quy định của luật đã bộc lộ nhiều hạn chế như: không còn phù hợp với tình hình mới, chưa bao quát hết những vấn đề phát sinh trên thực tế, một số quy định chưa tạo thuận lợi cho người nộp thuế…

Tại hội nghị, đa số đại biểu đều nhất trí với nội dung dự thảo Luật thuế thu nhập cá nhân nâng mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp Thuế từ 4 triệu đồng/tháng lên 9 triệu đồng/tháng; đồng thời bổ sung quy định khi giá thị trường biến động trên 20% thì Chính phủ trình UBTVQH điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh. Ngoài ra, các đại biểu đã bổ sung thêm một số nội dung như: luật cần quy định cụ thể hơn về thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản để đảm bảo bao quát hết các trường hợp thu nhập phát sinh từ chuyển nhượng bất động sản; nên quy định lại hiệu lực thi hành từ 1-1-2013 (dự thảo luật là ngày 1-7-2013)…

P.Nguyễn

Chia sẻ bài viết