08/01/2021 - 20:45

Đồng chí Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy:

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp 

(CT) - Sáng 8-1, Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Các đồng chí: Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy; Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Lê Tấn Thủ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, chủ trì hội nghị.

Thường trực Thành ủy và lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì hội nghị. Ảnh: ANH DŨNG

Thường trực Thành ủy và lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì hội nghị. Ảnh: ANH DŨNG

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Quang Mạnh nhấn mạnh: Năm 2021, các cấp ủy đảng thành phố quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng về công tác tổ chức xây dựng Đảng; trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí yêu cầu các cấp ủy đảng thành phố, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đặc biệt, công tác nhân sự phải bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ; thực hiện thẩm định chặt chẽ hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Song song đó là tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Đồng thời, tập trung sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiến hành rà soát, sàng lọc, thay thế những trường hợp suy thoái, yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước…

Hội nghị thống nhất đánh giá: Năm 2020, Thành ủy và các cấp ủy đảng thành phố đã triển khai thực hiện tốt các chủ trương của Đảng về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các nghị quyết Trung ương liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng. Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Các cấp ủy đảng thành phố tập trung chỉ đạo sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đến nay, thành phố đã tinh giản được 3.885 biên chế, đạt 129,28% kế hoạch giai đoạn 2015-2021, giảm 14,54% so với biên chế phân bổ năm 2015. Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy đảng đã chỉ đạo tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và sàng lọc, đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không còn đủ tư cách. Trong năm, các cấp ủy đảng thành phố đã tổ chức kết nạp được 1.403 đảng viên, tổ chức trao tặng 1.132 Huy hiệu đảng các loại...

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng chỉ ra một số khó khăn, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Đó là tổ chức bộ máy hệ thống chính trị chưa thật sự tinh gọn; trình độ, năng lực đội ngũ đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức ở một số lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức đảng chưa cao; công tác quản lý đảng viên đi làm ăn xa, phát triển đảng viên tại địa bàn khu dân cư, doanh nghiệp còn nhiều khó khăn…  

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết