03/06/2011 - 10:08

Lãi suất huy động vốn tối đa bằng đô-la Mỹ là 2%/năm

(TTXVN)- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 14/2011/TT-NHNN quy định mức lãi suất huy động vốn tối đa bằng đô-la Mỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD).

Theo đó, TCTD ấn định lãi suất huy động vốn tối đa bằng đô-la Mỹ của tổ chức, cá nhân là người cư trú và tổ chức, cá nhân là người không cư trú, dưới hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu như sau: Lãi suất huy động vốn tối đa bằng đô-la Mỹ áp dụng đối với tổ chức là người cư trú, tổ chức là người không cư trú (trừ TCTD): 0,5%/năm, giảm 0,5%/năm so với thời điểm trước; Lãi suất huy động vốn tối đa bằng đô-la Mỹ áp dụng đối với cá nhân là người cư trú, cá nhân là người không cư trú: 2,0%/năm, giảm 1%/năm so với trước kia.

Chia sẻ bài viết