04/11/2019 - 19:13

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ - Nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và Cách mạng Việt Nam 

Ngày 4-11, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ - Nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (4/11/1909 - 4/11/2019).

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Quang Duy - TTXVN

Các đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp  hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt đã gửi lẵng hoa tới Lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: Đây là dịp để mỗi chúng ta hiểu sâu sắc hơn những cống hiến to lớn của đồng chí Hoàng Văn Thụ đối với cách mạng Việt Nam nói chung và quê hương Lạng Sơn nói riêng; khơi dậy niềm tự hào, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng; đồng thời, nhắc nhở mỗi chúng ta không ngừng học tập, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị theo tấm gương của đồng chí Hoàng Văn Thụ và bao chiến sĩ cộng sản khác, đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, hạnh phúc của nhân dân.

Đồng chí Trần Quốc Vượng tin tưởng rằng với truyền thống cách mạng của quê hương xứ Lạng, nơi hội tụ nhiều giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc, cùng ý chí tự lực, tự cường, cần cù, sáng tạo trong lao động, kiên cường, dũng cảm trong chiến đấu của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tỉnh Lạng Sơn sẽ vững bước đi lên, không ngừng phát triển, ngày càng phồn vinh, là “phên dậu” vững chắc của Tổ quốc.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng yêu cầu tỉnh Lạng Sơn tiếp tục nhận thức rõ hơn vai trò, vị trí trọng yếu của tỉnh, trên cơ sở đó xác định trách nhiệm của Lạng Sơn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trước mắt, tỉnh cần tập trung lãnh đạo, tổ chức thật tốt đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tạo tiền đề vững chắc để Lạng Sơn phát triển trong những năm tới đây.

Cùng với đó, tỉnh cần phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, chú trọng ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, gắn với xây dựng nông thôn mới; quan tâm phát triển kinh tế cửa khẩu, thương mại, du lịch, dịch vụ, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng của Lạng Sơn và giúp đỡ, hỗ trợ, tạo điều kiện để các địa phương trong cả nước thuận lợi trong giao thương hàng hóa...

Tại Lễ kỷ niệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Lâm Thị Phương Thanh cho biết: Đồng chí Hoàng Văn Thụ là người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của nhân dân các dân tộc Lạng Sơn. Khi đang là học sinh Trường Tiểu học Pháp - Việt, chứng kiến nỗi thống khổ của nhân dân ta dưới sự áp bức, bóc lột của thực dân Pháp và phong trào đấu tranh mạnh mẽ của nhân dân chống chế độ thực dân trên khắp cả nước, người học sinh, thanh niên dân tộc Tày Hoàng Văn Thụ đã nhận thức rõ hơn về con đường đấu tranh cách mạng để giành độc lập, tự do cho dân tộc. Năm 1928, khi 19 tuổi, đồng chí gia nhập tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên; 20 tuổi, đồng chí được kết nạp vào Đông Dương Cộng sản Đảng; năm 30 tuổi, đồng chí được giao trọng trách là Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam; 32 tuổi, đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ Trung ương Đảng, đặc trách công tác công vận và binh vận.

Với 35 năm tuổi đời, 16 năm hoạt động bền bỉ, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Hoàng Văn Thụ là trang sử vẻ vang, tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng và phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ cộng sản. Đồng chí đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, nhân dân.

Nguyễn Quang Duy (TTXVN)

Chia sẻ bài viết