15/10/2013 - 20:56

Kiểm tra lại Kết luận thanh tra của UBND tỉnh Hậu Giang đối với Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết tỉnh

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Văn bản số 7946/VPCP-V.I ngày 23-9-2013 của Văn phòng Chính phủ, ngày 15-10, Đoàn công tác Thanh tra Chính phủ do ông Nguyễn Chiến Bình, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Hậu Giang triển khai Quyết định số 2279 Thanh tra Chính phủ, ngày 7-10-2013 về việc “Kiểm tra lại Kết luận thanh tra Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Hậu Giang của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang”. Thời hạn kiểm tra 30 ngày kể từ ngày 15-10 (không kể ngày nghỉ, ngày lễ).

Ông Phí Ngọc Tuyển, Phó Cục trưởng Cục IV, Thanh tra Chính phủ- Tổ trưởng tổ thanh tra cho biết: Nội dung kiểm tra nhằm làm rõ độ chính xác báo cáo Kết luận thanh tra của UNND tỉnh Hậu Giang về Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Hậu Giang. Trong đó, tập trung kiểm tra, thẩm định lại hồ sơ, qua đó đề đề xuất phương án xử lý nếu phát hiện sai phạm nghiêm trọng. Ông Nguyễn Chiến Bình, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo, việc kiểm tra phải đúng luật, không gây cản trở, khó khăn ảnh hưởng đến việc sản xuất, kinh doanh của công ty.

Trước đó, qua tố giác nội bộ của công ty, Thanh tra Chính phủ chỉ đạo UBND, Thanh tra tỉnh Hậu Giang lập đoàn thanh tra toàn diện công ty. Theo kết luận của đoàn thanh tra, trong công tác quản lý tài chính tại công ty đã xảy ra các vi phạm như: Chứng từ chi thường xuyên từ năm 2010 đến quý I/2013 có một số phiếu chi chưa đúng quy định và chưa phù hợp với thực tế, với tổng số tiền trên 1,565 tỉ đồng; trong đó, năm 2010 là trên 351 triệu đồng, năm 2012 gần 855 triệu đồng và quý I/2013 gần 360 triệu đồng. Đối với các khoản chi không phù hợp với quy định, nhưng công ty đã hạch toán vào chi phí để được giảm trừ thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo Thông tư số 130 ngày 11-12-2008 và Thông tư số 123 ngày 27-7-2012 của Bộ Tài chính, thì phải truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp số tiền trên 1,2 tỉ đồng, thuế suất 25% (chứng từ chưa hợp lý của năm 2010 và năm 2012). Riêng năm 2013, công ty chưa quyết toán thuế đối với số tiền gần 360 triệu đồng nên không truy thu.

Đoàn thanh tra còn phát hiện trong quá trình đầu tư, xây dựng văn phòng đại diện tại TP.Hồ Chí Minh, ngày 20-5-2011, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cao Thanh Tùng ban hành Quyết định số 115 về việc thành lập Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng (Ban QLDA) công trình, trụ sở kinh doanh công ty gồm 6 thành viên, trong đó Giám đốc công ty làm Trưởng Ban. Từ năm 2011 đến tháng 5-2013, công ty đã thanh toán cho các cá nhân trong Ban QLDA số tiền trên 405 triệu đồng. Theo kết luận của đoàn thanh tra, việc thành lập Ban QLDA là chưa đủ điều kiện, vì tất cả thành viên không có chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến đầu tư, xây dựng để phục vụ nhiệm vụ chuyên môn của Ban. Do đó, việc thanh toán số tiền trên 405 triệu đồng cho Ban QLDA là chưa đúng quy định. Qua thanh tra cũng phát hiện việc mua trên 1.000m2 đất tại thành phố Vị Thanh,. Đoàn thanh tra cũng chỉ rõ, trong việc thanh lý tài sản gồm 2 xe ôtô và 9 xe môtô đã xảy ra sai sót khi Chủ tịch hội đồng bán đấu giá và các thành viên đều không có chứng chỉ đấu giá viên theo quy định.

Ông Lê Như Lê, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang, cho biết: Sau khi có Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, công ty đã nộp phần truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp của năm 2010 và năm 2012 với số tiền trên 301 triệu đồng; thu hồi toàn bộ tiền lương tạm ứng cho Ban QLDA với số tiền trên 405 triệu đồng. Về xử lý hành chính, ngày 17-9-2013, Giám đốc Sở Nội vụ, Sở Tài chính và Chánh Thanh tra tỉnh làm việc với công ty họp kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Cao Thanh Tùng- Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Hậu Giang. Tuy nhiên, kết luận trên chưa tạo được sự đồng thuận cao.

Huỳnh Sử (TTXVN)

 

Chia sẻ bài viết