18/06/2024 - 22:00

Kiểm tra kết quả triển khai thực hiện công tác dân vận 

(CT) - Ngày 18-6-2024, đồng chí Võ Kim Thoa, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Cần Thơ, làm Trưởng đoàn, đến kiểm tra, giám sát tại Ban Dân vận Quận ủy Ninh Kiều về tình hình, kết quả triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận và phong trào thi đua Dân vận khéo.

Đoàn khảo sát mô hình “Dân vận khéo” vận động nhân dân đóng góp cùng Nhà nước đầu tư nâng cấp hẻm 3T2 thuộc phường Xuân Khánh.

Từ đầu năm đến nay, Ban Dân vận Quận ủy Ninh Kiều tham mưu Quận ủy lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống dân vận, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ðảng về công tác dân vận. Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong quận tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; vận động các nguồn lực xã hội chăm lo người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá các phần quà hơn 7 tỉ đồng và 59 tấn gạo; vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; đa dạng hóa các hình thức tập hợp, huy động, thu hút quần chúng tham gia vào các tổ chức chính trị - xã hội đạt 74,77% dân số trong độ tuổi. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được các cơ quan, đơn vị triển khai mang lại hiệu quả thiết thực; nhiều mô hình tạo sự lan tỏa trong cộng đồng. Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, thực hiện quy chế dân chủ, tôn giáo, dân tộc được các cơ quan quan tâm thực hiện tốt…

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Võ Kim Thoa ghi nhận những kết quả đạt được của công tác dân vận quận Ninh Kiều. Ðồng chí đề nghị thời gian tới, hệ thống dân vận, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội ở quận Ninh Kiều tiếp tục tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận; phát động phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày Truyền thống công tác dân vận của Ðảng; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; cán bộ phải gần dân, nắm vững các chủ trương, chính sách để tuyên truyền, vận động nhân dân; quan tâm nắm tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để có giải pháp hỗ trợ kịp thời; triển khai thực hiện các mô hình Dân vận khéo sâu rộng, chất lượng, hiệu quả, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng...

 Cùng ngày, đoàn đến khảo sát thực hiện mô hình Dân vận khéo trong tuyên truyền, vận động nhân dân dân đóng góp cùng Nhà nước đầu tư nâng cấp hẻm 3T2 thuộc phường Xuân Khánh.

 Theo kế hoạch, dự kiến từ nay đến ngày 28-6-2024, đoàn của Ban Dân vận Thành ủy tiếp tục kiểm tra, giám sát tình hình, kết quả triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận và phong trào thi đua Dân vận khéo tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Tin, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết