13/03/2013 - 09:29

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân:

Khuyến khích thanh niên cống hiến, sáng tạo

Chiều 12-3, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị toàn thể lần thứ 22 Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam (Ủy ban). Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tại Hội nghị, thành viên của Ủy ban đã nêu lên các nội dung cụ thể cần quan tâm triển khai để chăm lo cho thanh niên, trong đó có việc tham mưu, đề xuất để xây dựng các thiết chế văn hóa phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần, vui chơi, giải trí của thanh niên; tiếp tục hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp cho thanh niên...

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân biểu dương Ủy ban Quốc gia về Thanh niên năm 2012 đã hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch công tác đề ra. Trong đó có sự tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan để tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình thanh niên; có nhiều chuyển biến trong việc đề xuất sửa đổi chính sách, pháp luật thanh niên. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao công tác đối ngoại thanh niên năm 2012 của Ủy ban tiếp tục được triển khai hiệu quả, có nhiều khởi sắc, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa thanh niên Việt Nam và các nước.

Trên cơ sở tán thành với phương hướng, nhiệm vụ năm 2013 của Ủy ban, Phó Thủ tướng nêu rõ các thành viên của Ủy ban cần đôn đốc Bộ, ngành mình thực hiện tốt các đề án, công việc đang triển khai; nghiên cứu xây dựng phụ lục về tiến độ thực hiện các chương trình, đề án Chính phủ đã phê duyệt. Những cơ quan nào còn thiếu bộ máy tổ chức và chưa duyệt chương trình công tác cần phải khẩn trương hoàn thành trong thời gian tới. Phó Thủ tướng lưu ý, Ủy ban cần chú ý phối hợp với các cơ quan, chính quyền để khuyến khích thanh niên cống hiến, sáng tạo.

Quỳnh Hoa (TTXVN)

Chia sẻ bài viết