08/03/2019 - 06:46

Từ ngày 1-4-2019

Không dùng tiền mặt nộp thuế và lệ phí cho cơ quan hải quan

(CT)- Tổng cục Hải quan vừa có công văn yêu cầu hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện nộp các khoản vào ngân sách nhà nước (NSNN) (bao gồm tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí và các khoản thu khác) bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt (chuyển khoản) hoặc nộp tiền mặt tại ngân hàng thương mại, để chuyển nộp vào tài khoản của cơ quan hải quan tại Kho bạc Nhà nước. Quy định này được thực hiện từ ngày 1-4-2019.

Cụ thể, tất cả các đơn vị, tổ chức kinh tế (theo quy định của Khoản 16 Điều 3 Luật Đầu tư năm 2014) có tài khoản tại ngân hàng thương mại nếu có hoạt động xuất nhập khẩu và phát sinh các khoản nộp NSNN, thì phải thực hiện bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt (chuyển khoản) hoặc nộp tiền mặt tại ngân hàng thương mại, để chuyển nộp vào tài khoản của cơ quan hải quan tại Kho bạc Nhà nước. Đối với các hộ kinh doanh cá thể, cá nhân nếu có hoạt động xuất nhập khẩu và phát sinh các khoản nộp NSNN thì không chịu sự điều chỉnh này.

Quy định của Tổng cục Hải quan nhằm thực hiện chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ và thực hiện Thông tư 136/2018/TT-BTC ngày 28-12-2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15-2-2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước. Theo đó, không chỉ việc nộp thuế xuất nhập khẩu mà việc thu nộp phí và lệ phí hải quan (hiện vừa thực hiện nộp điện tử, vừa thực hiện nộp trực tiếp cho cơ quan hải quan) cũng hoàn toàn không được sử dụng tiền mặt và phải thu, nộp qua tổ chức tín dụng. Tổng cục Hải quan đã yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan thực hiện niêm yết công khai Thông tư 136 và công văn của Tổng cục Hải quan tại trụ sở của cơ quan hải quan, nơi làm thủ tục hải quan; thông báo rộng rãi đến tổ chức kinh tế làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa tại đơn vị về thời điểm bắt buộc thực hiện nộp các loại thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí và các khoản thu khác bằng chuyển khoản tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại. Riêng về phí, lệ phí hải quan, các Cục Hải quan tỉnh, thành phố, Chi cục Hải quan hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện nộp tiền phí, lệ phí nộp theo tháng. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu nộp theo từng tờ khai hải quan, đề nghị hướng dẫn thực hiện nộp tiền phí, lệ phí hải quan cùng với thời điểm nộp tiền thuế.

N.H

Chia sẻ bài viết