10/08/2019 - 17:15

Khoảng trống

PHAN THÀNH MINH

Vẫn những con đường gợi nhớ gợi thương
Gần gũi thế mà xa xôi đến thế
Năm tháng nghĩ gì khi thu trút lá
Cau trái mùa không hẹn đợi trầu têm
 
Giấu lời buồn sau nỗi nhớ không tên
Phượng vẫn đợi dẫu cổng trường đã khép
Trong ký ức còn lời kẻng giục
Thúng quang đầy cơn ngái ngủ lao xao
 
Chẳng lẫn vào đâu hoa mận hoa đào
Lúa trĩu nhánh gọi bao đàn chim đến
Em hạnh phúc giữa vòng vây yêu mến
Sông lặng thầm gác mái đò không
 
Ngát nếp thơm xôi trong lá nhà chồng
Và mơ ước chắc chỉ mình em biết
Lặn lội thân cò cõng câu lục bát
Trong đục một dòng thương lắm cò ơi
 
Viên phấn tay cầm vẫn có lúc rơi rơi
Chẳng ai nỡ nhưng cuối cùng đành lỡ
Trước rộng lớn trông mong gì bé nhỏ
Chỉ có cơn mơ mới chực sẵn ngoài đời
 
Gần gũi thế mà lại rất xa xôi
Trái tim em vốn có nhiều khoảng trống
Chẳng để chi
Chỉ để yêu người.

Chia sẻ bài viết