21/11/2017 - 08:26

Khảo sát thực trạng Mặt trận đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân 

(CT)- Ngày 20-11-2017, Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học của Ủy ban Trung ương MTTQVN tổ chức buổi khảo sát dự án điều tra năm 2017, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Theo bà Phạm Thị Hồng, Phó giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học, dự án điều tra năm 2017 được triển khai khảo sát trực tiếp tại 12 tỉnh, thành phố trong toàn quốc. Phiếu khảo sát được xây dựng 2 mẫu cho đối tượng: cán bộ, công chức UBMTTQVN và các tổ chức thành viên; cán bộ, công chức, viên chức khối cơ quan Đảng, chính quyền. Các phiếu khảo sát tập trung vào nội dung như: Thực trạng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ phản ánh, kiến nghị của cử tri và nhân dân của MTTQVN; hoạt động phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND của MTTQVN; vai trò của MTTQVN trong việc tuyên truyền, vận động người dân thực hiện quyền làm chủ, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; hiệu quả trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQVN địa phương; đề xuất giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân của MTTQVN… Các ý kiến thu thập tại các buổi khảo sát sẽ là cơ sở để Ủy ban Trung ương MTTQVN đánh giá hiệu quả của MTTQVN cấp cơ sở trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, đồng thời đề ra các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ này trong thời gian tới.

 Phát biểu tại buổi khảo sát, các đại biểu cho rằng việc tổ chức tiếp xúc cử tri, xem xét trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri được thành phố thực hiện tốt; trong đó, vai trò đại diện bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân của MTTQVN các cấp trong thành phố được thực hiện đầy đủ. Các đại biểu cũng đề xuất cần hoàn thiện cơ chế chính sách phù hợp, tạo điều kiện đảm bảo cho MTTQVN thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội; tập huấn trang bị kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ thực hiện tốt nhiệm vụ; MTTQVN tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời góp ý, đề nghị các cơ quan liên quan quan tâm giải quyết kịp thời các ý kiến kiến nghị của cử tri…

Đoàn cũng tiến hành khảo sát dự án tại quận Ninh Kiều và huyện Phong Điền.

THANH THY

Chia sẻ bài viết