02/06/2012 - 09:28

KỲ HỌP THỨ 3, QUỐC HỘI KHÓA XIII

Khẩn trương sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai góp phần giải quyết các vấn đề bức xúc, bất cập hiện nay

(TTXVN)- Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ ba, sáng 1-6, các đại biểu đã thảo luận ở tổ về dự án Luật dự trữ quốc gia và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.

Nhiều nội dung liên quan đến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế như: nghĩa vụ của người nộp thuế trong ứng dụng công nghệ thông tin; nguyên tắc ấn định thuế; xử lý đối với việc chậm nộp tiền thuế; xử phạt đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn... đã được các đại biểu quan tâm thảo luận. Đặc biệt là vấn đề xử lý đối với việc chậm nộp tiền thuế, xử phạt đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp, nhiều đại biểu cho rằng trong lúc các doanh nghiệp còn đang hết sức khó khăn mà chỉ vì những sai sót rất có thể xảy ra lại phải chịu mức phạt lên đến 40% là quá cao. Luật hiện hành quy định mức tiền chậm nộp là 0,05%, nếu quy ra 1 năm cũng đã là 18%, so với lãi suất ngân hàng hiện nay là rất cao.

Thảo luận về một số nội dung của Luật dự trữ quốc gia, các đại biểu cho rằng mục tiêu quy định trong dự thảo Luật khá rộng so với nguồn lực dự trữ quốc gia, cần xem xét thu hẹp mục tiêu sử dụng dựa trên cơ sở cân đối nguồn lực, bảo đảm phù hợp với bản chất dự trữ quốc gia, tránh dàn trải. Nguồn lực dự trữ quốc gia chỉ được sử dụng trong trường hợp đột xuất, cấp bách, bất khả kháng, ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế, đời sống, an ninh, quốc phòng, với phạm vi rộng mang tính vùng, miền, quốc gia.

Chiều 1-6, thảo luận ở hội trường về nội dung điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2013, hầu hết các ý kiến phát biểu của các đại biểu Quốc hội đều thống nhất quan điểm cần sớm tiến hành việc sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai 2003 bởi đây là vấn đề đang gây nhiều bức xúc trong nhân dân; liên quan tới nhiều lĩnh vực, tác động trực tiếp đến việc phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội.

Tờ trình của Ủy ban thường vụ Quốc hội nêu rõ, dự án Luật đất đai (sửa đổi) thuộc Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4. Đây là dự án đã có thời gian chuẩn bị tương đối dài, đang được đại biểu Quốc hội và nhân dân cả nước quan tâm. Việc sửa đổi Luật Đất đai sẽ góp phần giải quyết các vấn đề bức xúc, bất cập hiện nay. Một số nội dung quan trọng của dự án Luật như chế độ sở hữu, hình thức sở hữu lại liên quan chặt chẽ đến các quy định của Hiến pháp và kết quả tổng kết Nghị quyết Trung ương 7 khóa IX về chính sách đất đai nên Ủy ban thường vụ Quốc hội tán thành với đề nghị của Chính phủ lùi thời gian trình Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật này sang kỳ họp thứ 5 và thông qua tại kỳ họp thứ 6 để có thêm thời gian chuẩn bị.

Ý kiến của đại biểu Võ Thị Dung (TP Hồ Chí Minh) cho rằng, xung quanh việc sửa đổi Luật Đất đai còn nhiều nội dung có quan điểm khác nhau nhưng việc sửa đổi này là hết sức cần thiết, được người dân và cử tri cả nước trông đợi từng ngày, từng giờ. Đại biểu đề nghị Quốc hội chỉ đạo các ban, ngành, cơ quan soạn thảo gấp rút triển khai thực hiện.

Giải trình với các đại biểu nội dung tại buổi thảo luận liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho biết, Chính phủ đang tập trung làm rõ những nội dung: Giá đất; thu hồi đất đền bù giải phóng mặt bằng; thế chấp người sử dụng đất; xử lý vấn đề đất đai cho đồng bào dân tộc, miền núi; vấn đề đất nông, lâm trường để phục vụ cho việc sửa đổi Luật Đất đai. Tuy nhiên, đây là những nội dung lớn, rất phức tạp, nên để văn bản pháp luật về đất đai ổn định theo từng thời kỳ, không gây bất cập, sơ hở, Chính phủ đề nghị Quốc hội cho giữ đúng theo tiến độ đã trình (cho ý kiến tại Kỳ họp 5 và thông qua tại Kỳ họp 6), để đảm bảo chất lượng việc chuẩn bị dự án.

Cũng tại buổi thảo luận, các đại biểu Quốc hội đề nghị Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2013 cần có những nội dung điều chỉnh vấn đề quản lý vốn Nhà nước tại các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước. Đại biểu Đỗ Mạnh Hùng (Thái Nguyên) cho rằng, việc quản lý vốn Nhà nước tại các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước đang nóng bỏng; cần sớm có Luật quản lý vốn đầu tư Nhà nước trong sản xuất kinh doanh, cần đưa vào chương trình chính thức năm 2013. Các đại biểu Lê Thanh Vân (TP Hải Phòng) và Nguyễn Văn Phúc (Hà Tĩnh) đề nghị đưa vào chương trình xây dựng, luật pháp lệnh năm 2013 những dự án luật bám sát nội dung Đề án tái cơ cấu kinh tế để phù hợp với tiến trình tái cơ cấu nền kinh tế của đất nước.

Chia sẻ bài viết