12/09/2013 - 22:16

Thành phố Hồ Chí Minh

Khai trừ Đảng và cách chức một số cán bộ chủ chốt 4 doanh nghiệp công ích chi "lương khủng"

Chiều 12-9, Ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã thông báo hình thức kỷ luật đối với 8 cán bộ chủ chốt doanh nghiệp công ích chi "lương khủng" trên địa bàn thành phố. Trong đó, ông Lê Thanh Sơn, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị; ông Trần Trọng Huệ, Đảng ủy viên Đảng ủy Sở Giao thông vận tải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV chiếu sáng công cộng, nhận hình thức kỷ luật cao nhất là khai trừ Đảng và buộc thôi việc.

Các cá nhân khác cũng nhận hình thức kỷ luật, gồm: ông Nguyễn Trọng Luyện, Đảng ủy viên Đảng ủy Sở Giao thông vận tải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV thoát nước đô thị nhận hình thức kỷ luật khai trừ Đảng, cách chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty; ông Trần Minh Hùng, Đảng ủy viên Đảng ủy, Giám đốc Công ty TNHH MTV Chiếu sáng công cộng nhận hình thức cách chức Đảng ủy viên Đảng ủy Công ty, cách chức thành viên Hội đồng thành viên và Giám đốc Công ty; ông Nguyễn Nhật Tấn, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV Công trình giao thông Sài Gòn nhận kỷ luật cách hết các chức vụ trong Đảng, cách chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty; ông Phạm Văn Vĩnh, Đảng ủy viên Sở Giao thông Vận tải, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty TNHH MTV Công trình giao thông Sài Gòn nhận hình thức kỷ luật cách hết các chức vụ trong Đảng, cách chức thành viên Hội đồng thành viên và Giám đốc Công ty.

Ông Phạm Văn Hiếu, Đảng ủy viên Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh nhận hình thức kỷ luật cách chức Đảng ủy viên Đảng ủy Công ty, cách chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty; ông Trần Thiện Hà, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh cũng nhận hình thức kỷ luật cách chức Đảng ủy viên Đảng ủy Công ty, cách chức Thành viên Hội đồng thành viên và Giám đốc Công ty.

Đây là các lãnh đạo thuộc 4 Công ty công ích trên địa bàn thành phố vừa qua có sai phạm trong thực hiện quy định về lao động tiền lương gây hậu quả rất nghiêm trọng. Những vi phạm này qui định tại điểm C, mục 5, điều 5, Quy định 181 của Trung ương về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Đó là vi phạm làm mất uy tín của bản thân, tổ chức, cơ quan, đơn vị nơi đảng viên sinh hoạt, công tác; mất đoàn kết nội bộ, gây dư luận xấu, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; làm mất niềm tin của nhân dân đối với tổ chức Đảng hoặc gây lãng phí, thất thoát về tiền, tài sản phải bồi thường thiệt hại một lần có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên.

Ngoài các cá nhân trên, 4 cấp ủy đảng thuộc 4 Công ty công ích, gồm: Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh, Công ty TNHH MTV Cấp nước đô thị, Công ty TNHH MTV Công trình giao thông Sài Gòn, Công ty TNHH MTV chiếu sáng công cộng cũng bị xử lý kỷ luật với hình thức cảnh cáo do thực hiện công tác kiểm tra giám sát kém dẫn tới vi phạm nghiêm trọng trong công ty.

Ban Tuyên giáo Thành ủy cho biết thêm, trong sự việc này, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của Chi cục Quản lý tài chính doanh nghiệp (Sở Tài chính), Phòng Quản lý lao động tiền lương (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội), trong đó Đảng ủy Sở Tài chính và Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm rõ trách nhiệm các đảng viên theo dõi hoạt động của các doanh nghiệp này để báo cáo Thành ủy vào cuối tháng 9.

Liên Phương (TTXVN)

Chia sẻ bài viết