20/12/2020 - 17:54

Khai mạc Triển lãm thành tựu phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã 

(Chinhphu.vn) - Sáng 20-12, Phó Thủ tướng Trịnh Ðình Dũng - Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX) cùng lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đã dự Lễ khai mạc Triển lãm thành tựu phát triển KTTT, HTX và hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020. Triển lãm diễn ra từ ngày 20-22/12 tại trung tâm Hội nghị Quốc gia được thiết kế theo phong cách mở, hiện đại.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX cùng lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đã dự Lễ khai mạc Triển lãm.

 

Đây là sự kiện quan trọng của hơn 26.000 HTX, 100 liên hiệp HTX, gần 120.000 tổ hợp tác, hơn 10 triệu cán bộ, thành viên và người lao động trong hệ thống Liên minh HTX Việt Nam từ Trung ương đến các cơ sở kinh tế hợp tác, HTX chào mừng Ðại hội Ðại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng.

Triển lãm được trưng bày tại 2 khu vực. Khu vực 1 giới thiệu các thông tin, tư liệu phản ánh tổng quan về tình hình phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2016 - 2020 và các chuyên đề chuyên sâu phản ánh đóng góp của khu vực KTTT, HTX.

Khu vực 1 của Triển lãm chia thành 5 chủ đề chính. Chủ đề 1: Tổng quan thành tựu phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2016-2020. Chủ đề 2: Liên hiệp HTX, tổ hợp tác ứng dụng công nghệ cao và khởi nghiệp sáng tạo. Chủ đề 3: KTTT, HTX đóng góp vào xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Chủ đề 4: HTX, liên hiệp HTX, tổ hợp tác thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Chủ đề 5: Liên hiệp HTX, HTX, tổ hợp tác cung ứng hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng, xuất khẩu; sản xuất gắn với chuỗi giá trị.

Triển lãm ở khu vực tầng 2 với diện tích 500m2 giới thiệu các thông tin, tư liệu phản ánh kết quả hoạt động giai đoạn 2016-2020 của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam, các đơn vị trực thuộc Liên minh HTX Việt Nam, Liên minh HTX 63 tỉnh, thành phố (chia thành 9 khu vực: Tây Bắc, Ðông Bắc, Ðồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên, Ðông Nam Bộ, Bắc sông Hậu và Nam sông Hậu) và trưng bày các sản phẩm tiêu biểu của Liên minh HTX khu vực. Khu vực này chia thành 2 chủ đề chính. Chủ đề 1: Vai trò nòng cốt của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam trong phát triển KTTT, hợp tác xã. Chủ đề 2: Kết quả hoạt động của 63 Liên minh HTX tỉnh, thành phố. Triển lãm là tư liệu quý phục vụ các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân, lực lượng trí thức trẻ, khách tham quan...

Chia sẻ bài viết