10/12/2019 - 20:05

Khai mạc ngày hội lớn của thanh niên Việt Nam 

Chiều 10-12, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, nhiệm kỳ 2019 - 2024, đã chính thức khai mạc tại Hà Nội.

Đại hội diễn ra từ ngày 10 đến 12-12 tại Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình, thủ đô Hà Nội. Tham dự đại hội có 1.000 đại biểu là cán bộ, hội viên, thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực trong và ngoài nước.

Đại hội sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ VII; xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ VIII (2019 - 2024); báo cáo về việc không sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội; hiệp thương chọn cử Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Với khẩu hiệu hành động “Thanh niên Việt Nam yêu nước, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển”, Đại hội tập trung đánh giá việc triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VII, phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” qua công tác tuyên truyền, phổ biến, đưa phong trào đến với thanh niên, vận động thanh niên thi đua rèn luyện, vận động thanh niên thi đua cống hiến, vận động thanh niên sống có trách nhiệm; đánh giá công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; những điểm thành công, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

Đại hội dự kiến xác định tiếp tục triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” với 5 nội dung chính, bao gồm: Thanh niên Việt Nam yêu nước, bản lĩnh; thanh niên Việt Nam sáng tạo, khởi nghiệp; thanh niên Việt Nam sống đẹp, sống có ích; thanh niên Việt Nam tình nguyện vì cộng đồng; thanh niên Việt Nam khỏe thể chất, vững kỹ năng, chủ động hội nhập quốc tế.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Lê Quốc Phong cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII là ngày hội lớn của thanh niên Việt Nam, đoàn kết các thành phần thanh niên Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Hội và phong trào thanh niên. Với tinh thần “Thanh niên Việt Nam yêu nước, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển”, với vinh dự và trách nhiệm trước hội viên, thanh niên cả nước, đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ, tham gia với tinh thần trách nhiệm cao nhất vào các nội dung của Đại hội, góp phần cho thành công của Đại hội.

Theo báo cáo tại Đại hội, trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, các cấp bộ Hội đã thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, phương hướng công tác Hội và phong trào thanh niên do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đề ra. Phương thức tổ chức hoạt động có nhiều sáng tạo, thiết thực, nội dung từng bước sát thực với nhu cầu của thanh niên và tình hình thực tiễn cơ sở, phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được phát triển rộng khắp.

Hội đã vận động và xây dựng 8.272 nhà nhân ái; vận động và xây dựng 773 nhà bán trú, trường đẹp cho em; vận động xây dựng 13.241 điểm cổng trường an toàn, bến đò ngang an toàn, điểm giao cắt đường bộ - đường sắt an toàn. Các cấp Hội tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp cho thanh niên, hỗ trợ 2,43 triệu thanh niên; tổ chức giới thiệu việc làm cho 37.900 thanh niên hoàn lương; tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho gần 3 triệu người dân; tổ chức vận động thanh niên hiến máu tình nguyện: 2,8 triệu đơn vị máu; tổ chức 12.164 hoạt động trong thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo.

Xuân Tùng (TTXVN)

Chia sẻ bài viết