07/05/2012 - 22:33

Khai mạc Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị. Ảnh: TRÍ DŨNG (TTXVN)

NGUYỄN THỊ SỰ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết