01/07/2020 - 21:27

Khai mạc Ðại hội Ðại biểu Ðảng bộ quận Bình Thủy 

Các đảng viên biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội tại phiên họp trù bị.

(CT)- Hôm nay, ngày 2-7-2020, Ðại hội (ÐH) Ðại biểu Ðảng bộ quận Bình Thủy chính thức khai mạc.

Trong phiên họp trù bị hôm qua, ÐH đã bầu Ðoàn Chủ tịch, Ðoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự ÐH; báo cáo chương trình làm việc của ÐH, báo cáo quy chế làm việc của ÐH, quán triệt quy chế bầu cử trong Ðảng; sắp xếp tổ thảo luận và phân công tổ trưởng, tổ phó, thư ký; hướng dẫn sinh hoạt của đại biểu…

Theo chương trình, ÐH Ðại biểu Ðảng bộ quận Bình Thủy lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, làm việc phiên chính thức trong ngày 2 và 3-7-2020 để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết ÐH Ðại biểu Ðảng bộ quận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020; đề ra mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển quận nhiệm kỳ 2020-2025; đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện ÐH Ðảng cấp trên. Ðồng thời, ÐH bầu Ban Chấp hành Ðảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu dự ÐH Ðại biểu Ðảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết