10/03/2023 - 07:05

Thủ tướng Phạm Minh Chính:

Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong ngoại giao kinh tế 

(CT) - Chiều tối 9-3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến triển khai chương trình hành động của Chính phủ về ngoại giao kinh tế năm 2023. Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường chủ trì tham dự tại điểm cầu TP Cần Thơ (ảnh).

Theo Bộ Ngoại giao, năm 2022, công tác ngoại giao kinh tế được triển khai quyết liệt, bài bản, hiệu quả, kịp thời chuyển trọng tâm từ ngoại giao phục vụ phòng chống dịch bệnh sang phục vụ phục hồi và phát triển kinh tế -xã hội, lấy người dân, địa phương và DN làm trung tâm phục vụ. Trong gần 70 hoạt động đối ngoại của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội trong năm 2022, các nội dung hợp tác về kinh tế được thúc đẩy mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả quan trọng, thực chất, với hơn 150 văn kiện hợp tác được ký kết đã góp phần đưa hợp tác kinh tế với các đối tác đi vào chiều sâu, thu hút hiệu quả các nguồn lực bên ngoài phục vụ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Công tác ngoại giao kinh tế cũng bám sát chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và nhu cầu thực tiễn trong nước, kịp thời hỗ trợ các ngành, lĩnh vực kinh tế trọng điểm, triển khai quyết liệt và cụ thể hóa nhiệm vụ "lấy người dân, địa phương và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ". Việt Nam tiếp tục tham gia chủ động, tích cực, trách nhiệm, hiệu quả tại các cơ chế kinh tế đa phương, nhất là các diễn đàn đa phương về kinh tế, bảo đảm ứng xử cân bằng, hài hòa với các đối tác lớn và phù hợp với lợi ích của ta, bắt kịp các xu thế mới, sáng kiến mới nhằm huy động tối đa các nguồn lực phục vụ chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao vị thế, uy tín đất nước. Năm 2023, các hoạt động ngoại giao của Việt Nam được xác định có 6 nhiệm vụ trọng tâm, trên tinh thần: "Quyết liệt hành động, linh hoạt, hiệu quả, sáng tạo, đột phá, khai thác và tranh thủ mọi cơ hội cho phát triển đất nước". Theo đó, tiếp tục đẩy mạnh triển khai, cụ thể hóa Chỉ thị số 15-CT/TW của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030 và Chương trình hành động của Chính phủ, nâng cao nhận thức về ngoại giao kinh tế. Triển khai tốt các hoạt động đối ngoại cấp cao và các cấp, xác định hợp tác kinh tế là trung tâm, tranh thủ mọi nguồn lực bên ngoài, kết hợp với trong nước để phục vụ cho sự phát triển đất nước. Bên cạnh đó, đẩy mạnh hỗ trợ các ngành, lĩnh vực, địa phương và doanh nghiệp theo tinh thần lấy người dân, địa phương, doanh  nghiệp làm trung tâm....

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định quan điểm thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn bè tốt, là đối tác tin cậy với tất cả các nước trên thế giới, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng quốc tế vì mục tiêu hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, cơ quan ngoại giao sau hội nghị tiếp tục hoàn thiện chương trình hành động và tổ chức thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn; đánh giá những mặt cần phát huy, những nội dung cần rút kinh nghiệm. Thủ tướng nhấn mạnh công tác ngoại giao nhất là ngoại giao kinh tế thời gian qua đã đi đúng và trúng hướng, cụ thể là ngoại giao vaccine trong giai đoạn dịch bệnh, tiết kiệm được chi tiêu, góp phần chuyển trạng thái từ chống dịch bằng biện pháp hành chính sang khoa học… thu được những kết quả tốt. Ngoại giao vaccine, ngoại giao kinh tế là điểm sáng trong thành công chung của đất nước. Đẩy mạnh đối ngoại đa phương, song phương, tập trung ngoại giao cho hợp tác phát triển, phục vụ các ngành mới nổi, ngoại giao trong các vấn đề nổi lên mang tính toàn cầu, toàn dân như chống biến đổi khí hậu, chống dịch, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn. Từng bước chủ động linh hoạt chuyển trọng tâm ngoại giao, đặc biệt là ngoại giao kinh tế, chuyển trạng thái xuất phát từ thực tiễn đáp ứng yêu cầu đặt ra trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Thay mặt lãnh đạo chính phủ, Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao, biểu dương nỗ lực cố gắng của các nhà ngoại giao, các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, các địa phương đã thúc đẩy tích cực, có hiệu quả ngoại giao kinh tế trong thời gian qua, đặc biệt là ngoại giao vaccine. Bải học kinh nghiệm rút ra là phải nhận diện đúng những vấn đề mạng tính toàn cầu, toàn dân phải tiếp cận toàn cầu, toàn dân. Trong tiếp cận toàn cầu phải đề cao chủ nghĩa đa phương, kêu gọi sự đoàn kết quốc tế, đặt lợi ích chung lên trên gồm lợi ích của con người và lợi ích toàn cầu. Tiếp cận toàn dân lấy người dân làm trọng tâm, chủ thể. Tiếp cận toàn cầu và toàn dân gắn chặt với nhau, thúc đẩy lẫn nhau. Trên tinh thần đó mới có gắn kết giữa các quốc gia với nhau, gắn kết giữa nhà nước, doanh nghiệp, địa phương và các nhà ngoại giao. Cần rút ra bài học kinh nghiệm, không đứng ngoài cuộc. Các vấn đề toàn dân phải lấy người dân làm trung tâm, làm chủ thể trong đó có doanh nghiệp. Phải đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, quản lý chặt chẽ của Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, bám sát yêu cầu thực tiễn để có đối sách phù hợp. Đề cao sự chân thành, cầu thị, khiêm tốn, lắng nghe, chia sẻ, bao dung, xuất phát từ nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc... Đưa nền ngoại giao thực sự đa dạng hóa, đa phương hóa, chia sẻ, thấu hiểu. Cần gắn kết chặt chẽ giữa trụ cột ngoại giao Đảng, ngoại giao Nhà nước, ngoại giao nhân dân; gắn kết chặt chẽ ngoại giao kinh tế với ngoại giao chính trị; ngoại giao kinh tế, thương mại, đầu tư với chính trị ngoại giao với quân sự, quốc phòng an ninh, văn hóa... Các trụ cột này phải gắn kết và thúc đẩy lẫn nhau. 

Thủ tướng chỉ đạo cần tăng cường phối kết hợp giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị, các nhà ngoại giao với cơ quan, doanh nghiệp, địa phương, giữa các cơ quan trong nước và ngoài nước. Triển khai nhiệm vụ năm 2023theo Chỉ thị 15-CT/TW gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ, kế hoạch hằng năm, 5 năm, chiến lược 10 năm của Đảng, Chính phủ. Các bộ ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ thẩm quyền liên hệ vận dụng sáng tạo công tác ngoại giao kinh tế trong từng năm, từng giai đoạn, nhiệm vụ trọng tâm. Hài hòa lợi ích giữa người dân, doanh nghiệp, nhà nước, đảm bảo lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, đoàn kết thống nhất, biến nguy thành cơ. Thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, nền kinh tế độc lập tự chủ... Trọng tâm của công tác ngoại giao kinh tế thời gian tới là cần lưu ý tranh thủ phát huy cao nhất thế và lực của đất nước, bởi chưa bao giờ đất nước có cơ đồ, vị thế, tiềm lực và uy tín như ngày nay. Ngoại giao kinh tế phải kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, phát huy thế mạnh, tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội để đi lên...

Cần tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa các nhà ngoại giao, địa phương, DN, tận dụng các FTA, mở rộng ra các khu vực, các thị trường tiềm năng, đa dạng hóa thị trường, đàm phán kết nối các hiệp định, thương mại đầu tư với các thị trường lớn trên tinh thần hợp tác cùng có lợi. Chủ động nắm bắt thời cơ, thông tin về thị trường kịp thời, tận dụng cơ hội phát triển, phải đi trước, về trước. Quan tâm đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đầu tư công nghệ, quản trị thay đổi, chuyển đổi số... Các cơ quan đại diện nước ngoài bám sát tình hình trong nước, diễn biến ở nước ngoài, phát triển quan hệ kinh tế với các nước sở tại, nắm vững đường lối chính sách để thuyết phục, thực hiện ngoại giao kinh tế ngày càng tốt hơn...

Tin, ảnh: MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết