05/09/2019 - 20:37

Huy động các nguồn lực, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội 

(CT)- Ngày 5-9-2019, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ chủ trì Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội (CSXH).

Đồng chí Phạm Văn Hiểu tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích trong thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hiểu đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và của Thành ủy liên quan đến công tác tín dụng CSXH, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị các cấp trong công tác huy động các nguồn lực và nâng cao chất lượng tín dụng CSXH trên địa bàn thành phố. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân quan tâm gửi tiền tiết kiệm tại Ngân hàng CSXH để bổ sung nguồn vốn cho tín dụng CSXH. Bên cạnh đó, kịp thời nhân rộng các mô hình vay vốn làm ăn hiệu quả, tạo động lực cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách vươn lên. Ngân hàng CSXH thành phố tổ chức triển khai kịp thời, đầy đủ các chương trình tín dụng chính sách, đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng; chú trọng nâng cao chất lượng tín dụng, hoạt động ủy thác, góp phần phát triển bền vững hoạt động tín dụng CSXH.

Qua 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, giúp cho 181.725 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay trên 3.466 tỉ đồng, bình quân 578 tỉ đồng/năm. Tính đến ngày 30-6-2019, tổng dư nợ 16 chương trình tín dụng chính sách  đạt 2.390,3 tỉ đồng, tăng 1.102,4 tỉ đồng, tương đương tăng 85,6% so với năm 2014. Số lượng khách hàng chi nhánh đang theo dõi và quản lý là 92.800 hộ, tương ứng  28,7% số hộ dân của thành phố được vay vốn các chương trình tín dụng CSXH. Nợ quá hạn và nợ khoanh còn 8 tỉ đồng, chiếm 0,33% tổng dư nợ, giảm 49,4% so với năm 2014… Từ nguồn vốn các chương trình tín dụng ưu đãi trong 5 năm qua đã giúp cho 35.800 hộ vượt qua ngưỡng nghèo; 12.678 học sinh, sinh viên  có vốn để trang trải chi phí học tập; 19.098 lao động được tạo việc làm; xây mới, sửa chữa 114.145  công trình nước sạch và vệ sinh môi trường; xây dựng 330 nhà ở hộ nghèo và 137 khách hàng được vay vốn để xây mới, sửa chữa nhà ở…

Nhân dịp này, 12 cá nhân và 24 tập thể được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vì có thành tích trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW.

Tin, ảnh: Phi Yến

Chia sẻ bài viết