01/08/2011 - 07:59

Hôm nay, Quốc hội thảo luận về cơ cấu Chính phủ

(Chinhphu.vn)- Ngày 1-8, ngày làm việc thứ 9 của kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII, sẽ diễn ra một số hoạt động quan trọng.

Theo chương trình làm việc, Chủ tịch Quốc hội trình bày Tờ trình Quốc hội về nhân sự Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội quyết định về cơ cấu tổ chức của Chính phủ.

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về cơ cấu tổ chức của Chính phủ.

Quốc hội thảo luận tại Đoàn về cơ cấu tổ chức của Chính phủ; nhân sự Tổng kiểm toán nhà nước.

Buổi chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp để cho ý kiến về dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc triển khai chủ trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại các Đoàn đại biểu Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ; nhân sự Tổng Kiểm toán Nhà nước.

NGUYỄN VŨ

Chia sẻ bài viết