16/03/2009 - 09:16

Hội thảo về phát triển hệ thống huấn luyện an toàn vệ sinh lao động trên toàn quốc

Ngày 15-3 tại Đà Lạt, Tổ chức lao động quốc tế (ILO) phối hợp với Cục an toàn lao động (Bộ LĐ – TB & XH) tổ chức hội thảo quốc gia về “Phát triển hệ thống huấn luyện an toàn vệ sinh lao động trên toàn quốc”, với sự tham dự của các đại biểu là lãnh đạo một số bộ, ngành trung ương, các tỉnh thành phía Nam và một số tổ chức quốc tế.

Hội thảo tập trung vào những nội dung mang tính bức thiết trong công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) hiện nay ở nước ta như: Đánh giá thực trạng hệ thống huấn luyện ATVSLĐ hiện nay ở Việt Nam; những thuận lợi và khó khăn trong việc xây dựng, ban hành và thực thi chính sách về huấn luyện ATVSLĐ; vấn đề huấn luyện ATVSLĐ trong doanh nghiệp, những nỗ lực của ILO trong việc hỗ trợ Việt Nam xây dựng chính sách ATVSLĐ và xúc tiến công tác này trong các doanh nghiệp; định hướng xây dựng hệ thống huấn luyện ATVSLĐ ở Việt Nam đến năm 2015...

Nhiều vấn đề thiết thực đã được các đại biểu đưa ra thảo luận và thống nhất như: Làm thế nào để xác định yêu cầu cụ thể cho công tác huấn luyện ATVSLĐ cho người lao động và người sử dụng lao động, đâu là giải pháp hữu hiệu nhất để xây dựng thống nhất và chuẩn mực các chương trình huấn luyện ATVSLĐ, chỉ tiêu phù hợp trong lộ trình huấn luyện ATVSLĐ ... Các vấn đề đã được các đại biểu thống nhất là: đến năm 2010 trên 80% người lao động và 100% cán bộ làm công tác ATVSLĐ ở các doanh nghiệp được huấn luyện về ATVSLĐ, sửa đổi một số nội dung về quản lý nhà nước trong huấn luyện ATVSLĐ, thống nhất 5 tiêu chuẩn bắt buộc của một đơn vị làm công tác huấn luyện ATVSLĐ ( đảm bảo về cơ sở vật chất, đảm bảo đủ phương tiện thiết bị giảng dạy, có giáo trình phù hợp, nguồn nhân lực giảng dạy phải đủ về số lượng và đạt chuẩn về chất lượng, được cơ quan có thẩm quyền công nhận cho phép ), xây dựng phần mềm quản lý về ATVSLĐ... Cục An toàn lao động cho biết những ý tưởng, giải pháp... được đưa ra và thống nhất trong hội thảo là cơ sở quan trọng để Bộ LĐ – TB và XH xây dựng các chính sách phù hợp cũng như tăng cường hiệu quả quản lý về huấn luyện ATVSLĐ ở nước ta.

PHAN VĂN ĐÔNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết