20/10/2012 - 17:17

Hội thảo khoa học "Tái cấu trúc doanh nghiệp Nhà nước"

Ngày 20-10, Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) phối hợp với Công ty cổ phần Tri thức doanh nghiệp Quốc tế tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Tái cấu trúc doanh nghiệp Nhà nước".

Hội thảo quy tụ 150 đại biểu là các chuyên gia, nhà nghiên cứu, quản lý kinh tế và các doanh nhân cùng tham gia thảo luận, trao đổi, đưa ra những vấn đề lý luận về doanh nghiệp Nhà nước (DNNN), vai trò của DNNN trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, đồng thời đánh giá hiệu quả hoạt động DNNN trong giai đoạn hiện nay; sự cần thiết phải tái cơ cấu DNNN và đề xuất, kiến nghị các giải pháp cụ thể nhằm tái cơ cấu các doanh nghiệp này, nâng cao vai trò, hiệu quả của các DNNN.

Theo PGS. TS Nguyễn Văn Trình, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật, tuy đạt được những kết quả về phát triển kinh tế - xã hội nhưng nếu phân tích hiệu quả hoạt động thì có thể đánh giá các DNNN còn nhiều tồn tại, cần phải điều chỉnh, tái cấu trúc để nâng cao hiệu quả hơn nữa. Ông đề xuất: Con đường ngắn nhất để thiết lập lại kỷ luật thị trường đối với các DNNN là cổ phần hóa. Do đó, trước mắt, Nhà nước cần kiên quyết đẩy nhanh quá trình cổ phần hóa DNNN cho dù có phải thu hồi vốn đầu tư với mức thấp nhất nhưng sẽ mang lại hiệu quả thị trường cao nhất.

TS Nguyễn Ngọc Huy nhận định: Tái cấu trúc nền kinh tế thông qua nội dung chủ lực tái cấu trúc DNNN là thể hiện quyết tâm kinh tế, chính trị rất quan trọng của Đảng và Nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và sử dụng tài nguyên hợp lý, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Ông đặc biệt lưu ý một số điểm trong tái cấu trúc như: cần nhanh chóng loại bỏ tình trạng kinh doanh ngoài ngành, đầu tư dàn trải và kém hiệu quả, đảm bảo vai trò dẫn dắt nền kinh tế của DNNN; cần tập trung vào việc sắp xếp, điều chỉnh lại hoạt động đầu tư ngoài ngành; kiên trì, nhất quán xây dựng môi trường cạnh tranh lành mạnh và bình đẳng giữa DNNN và các doanh nghiệp khác; cần rạch ròi giữa chức năng công ích và chức năng kinh doanh của DNNN…

HÀ HUY HIỆP (TTXVN)

Chia sẻ bài viết