24/07/2021 - 10:40

Hội Nông dân tham gia bảo đảm an toàn giao thông 

Nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông, các cấp Hội Nông dân thành phố mở nhiều cuộc tập huấn, truyền thông về an toàn giao thông cho cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn.

Cán bộ Hội Nông dân quận Ô Môn tập hợp nhiều tài liệu tuyên truyền về trật tự, an toàn giao thông để gửi đến các cơ sở Hội. Ảnh: V.T

Cán bộ Hội Nông dân quận Ô Môn tập hợp nhiều tài liệu tuyên truyền về trật tự, an toàn giao thông để gửi đến các cơ sở Hội. Ảnh: V.T

Theo đó, từ đầu năm đến nay, các cấp Hội Nông dân thành phố đã phối hợp tổ chức 6.322 cuộc tuyên truyền cho 158.065 lượt người dự. Ngoài ra, các cấp Hội Nông dân thành phố còn phát hành 2.300 bản tin có nội dung tuyên truyền về an toàn giao thông gởi đến cơ sở, chi hội trên địa bàn thành phố. Hằng tháng, các cấp Hội đều có tổ chức lồng ghép tuyên truyền về an toàn giao thông trong các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác hội cho cán bộ, hội viên, nông dân…

Ông Trịnh Văn Châu Nhân, Phó Chủ tịch HND thành phố, cho biết: “Từ nay đến cuối năm, Hội Nông dân thành phố tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội lồng ghép nội dung tuyên truyền về an toàn giao thông vào các cuộc họp, sinh hoạt tại chi, tổ hội để các hội viên nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông; cảnh báo về hậu quả tai nạn giao thông do sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông”. Ngoài ra, Hội Nông dân thành phố tiếp tục phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố tổ chức hội các hội nghị tuyên về an toàn giao thông cấp thành phố và quận, huyện. Đồng thời, theo dõi việc đăng ký thực hiện mô hình, thành lập tổ tuyên truyền và câu lạc bộ tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông trong hệ thống Hội; tổ chức kiểm tra, rà soát các mô hình tuyên truyền có hiệu quả và nổi bật, đề nghị khen thưởng nhân dịp tổng kết về an toàn giao thông năm 2021.

T.T

Chia sẻ bài viết