26/07/2008 - 08:35

Hội nghị tập huấn áp dụng các tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam trong phòng, chống và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai cho nhà và công trình

Ngày 25-7-2008, tại Trường Đại học Cần Thơ, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị, Bộ Xây dựng phối hợp với Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường (KHCN và MT), Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị tập huấn”Áp dụng các tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam trong phòng, chống và giảm nhẹ thiệt hại do bão lũ và động đất gây ra cho nhà và công trình”; hơn 200 cán bộ lãnh đạo, quản lý chuyên môn thuộc các sở: Xây dựng, Giao thông Công chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão các tỉnh phía Nam tham dự hội nghị.

Chương trình tập huấn gồm 05 chuyên đề: “Giới thiệu hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn trong phòng chống bão và động đất”; “Nội dung quy định trong Quy chuẩn, Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam về tác động của gió, bão, lốc lên công trình xây dựng”; “Nội dung quy định trong Quy chuẩn, Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam về thiết kế và xây dựng nhà, công trình trong vùng chịu ảnh hưởng của động đất”, “Các giải pháp kỹ thuật (thiết kế và xây dựng) phòng chống và giảm nhẹ thiên tai cho nhà và công trình trong vùng chịu ảnh hưởng của bão, lụt và động đất”, “Một số giải pháp dân gian phòng chống bão cho nhà dân”.

Chương trình tập huấn này giúp các học viên nắm được những kiến thức cơ bản về Quy chuẩn, Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam để áp dụng trong việc phòng, chống và giảm nhẹ thiệt hại do bão lũ và động đất gây ra cho nhà và công trình tại địa phương.

HOÀNG NGHĨA

Chia sẻ bài viết