11/01/2012 - 09:08

Hội nghị lần thứ 7 Đoàn Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam (khóa VII)

Ngày 10-1, tại TP Hồ Chí Minh, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 7 Đoàn Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam (khóa VII). Đồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã tới dự. Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm chủ trì hội nghị.

Năm 2011, UBMTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 UBTWMTTQ Việt Nam (khóa VII). Nhìn chung, các phong trào thi đua, các cuộc vận động của UBMTTQ các cấp và các tổ chức thành viên ngày càng tiếp tục phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu và có một số chủ trương sáng tạo kịp thời. Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền được Mặt trận duy trì thường xuyên, nâng cao chất lượng trong công tác tham mưu đối với Đảng và phối hợp với chính quyền, đóng góp tích cực vào việc cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào từng lĩnh vực của cuộc sống.

Sự phối hợp giữa UBTWMTTQ Việt Nam với các cơ quan hữu quan ngày càng gắn bó, chặt chẽ, hiệu quả hơn. MTTQ các cấp ra sức động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, phát huy mọi nguồn lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước; đặc biệt là tham gia tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016; triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đảng các cấp; phối hợp thực hiện có hiệu quả Kết luận số 02 ngày 16-3-2011 của Bộ Chính trị về tình hình kinh tế - xã hội năm 2011, Nghị quyết số 59 ngày 29-3-2011 của Quốc hội khóa XII và Nghị quyết số 11 ngày 24-2-2011 của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội.

Những nội dung chính được thảo luận tại hội nghị này sẽ tiếp tục được xem xét và thông qua tại Hội nghị lần thứ 4 UBTWMTTQ Việt Nam (khóa VII) diễn ra trong hai ngày 11 và 12-1, cũng tại TP. Hồ Chí Minh.

HOÀNG LIÊN SƠN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết