01/07/2010 - 08:20

Hội nghị giao ban ngành Giáo dục và Đào tạo 5 thành phố trực thuộc Trung ương

Hội nghị giao ban lần 3 năm học 2009-2010 ngành Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) 5 thành phố trực thuộc Trung ương là Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh (vùng VII) đã được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng, ngày 30-6.

Với chủ đề “Đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”, năm học 2009-2010 tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Hai không”, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” và thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Thực hiện phong trào thi đua, trong năm học 2009-2010, vùng VII đã hoàn thành xuất sắc 14 lĩnh vực công tác: mở rộng quy mô trường lớp mầm non, phát triển mạnh loại hình mầm non tư thục, tăng tỷ lệ huy động trẻ em trong độ tuổi đến trường; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, tăng cường cơ sở vật chất góp phần xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; chú trọng rèn luyện phẩm chất, đạo đức nhà giáo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, tin học, ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên. 100% giáo viên trung học đạt chuẩn, trong đó có 30% giáo viên đạt trình độ trên chuẩn; tăng cường vai trò của hiệu trưởng trong quản lý nhà trường; thực hiện nghiêm túc các chương trình xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong trường học. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi được chú trọng và nâng cao. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT năm 2009-2010 đạt kết quả cao, trong đó ngành giáo dục thành phố Hải Phòng dẫn đầu vùng VII về tỷ lệ đỗ tốt nghiệp với 98,8%, Đà Nẵng là 96,68%,...

Kết quả thi đua năm học 2009-2010, thành phố Hà Nội và thành phố Hải Phòng dẫn đầu thi đua vùng VII. Năm học 2010-2011, thành phố Đà Nẵng được chọn là Trưởng vùng thi đua mới của vùng VII.

DƯƠNG VƯƠNG LỢI (TTXVN)

Chia sẻ bài viết