14/02/2012 - 14:25

Hội nghị gặp mặt cán bộ cấp cao đã nghỉ hưu khu vực phía Nam

Nhân dịp đầu năm mới 2012 và kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đảng, ngày 13-2, tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức hội nghị gặp mặt cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước đã nghỉ hưu ở khu vực phía Nam để thông báo tình hình đất nước và công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước ta.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng và các đồng chí: Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có: Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và đại diện lãnh đạo nhiều cơ quan Trung ương.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc các đồng chí nguyên cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước mạnh khỏe, trường thọ, gia đình hạnh phúc, bước sang năm mới với niềm tin mới, khí thế mới, quyết tâm mới, tất cả chung một chữ “đồng”: đồng tâm, đồng chí, đồng ý, đồng lòng... cùng Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà Đại hội XI của Đảng đã đề ra.

Tổng Bí thư nêu rõ nội dung, ý nghĩa hội nghị gặp mặt là nhằm cung cấp thông tin chính thức, đầy đủ về tình hình đất nước, công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Đảng, Nhà nước, những mặt đã làm được, những mặt còn hạn chế và cả những vấn đề còn đang băn khoăn trăn trở, với mong muốn mối quan hệ giữa lớp người đang công tác với các thế hệ đi trước sẽ ngày càng gắn bó sâu sắc hơn nữa. Đồng thời khẳng định sự tham gia đóng góp của các đồng chí nguyên là cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước là một kênh rất quan trọng và tin cậy, Tổng Bí thư chỉ rõ, những kết quả đã đạt được trên các lĩnh vực trong năm vừa qua, là nhờ sự nỗ lực cố gắng của toàn quân và dân ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong đó có công lao đóng góp của các đồng chí nguyên là lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Năm 2012 còn nhiều khó khăn, thách thức ở phía trước, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra hết sức nặng nề, trong đó nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội. Nghị quyết của Đảng đã ban hành đều rất trúng và đúng rồi, nhưng vấn đề đặt ra là thực hiện như thế nào, kết quả ra sao. Để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, thì toàn Đảng, toàn dân phải cùng thực hiện, trước hết từng đồng chí cán bộ, đảng viên phải tự giác, gương mẫu thực hiện, tự suy nghĩ, tự điều chỉnh. Cái khó là tự phê bình và phê bình, nhưng xây dựng Đảng không chỉ là tự phê bình và phê bình, mà là phải làm cho Đảng mạnh lên. Để làm tốt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cần phải có nhiều giải pháp, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, bao gồm các cơ quan báo chí...

NGUYỄN THỊ SỰ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết