23/11/2018 - 22:16

Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII 

* Hơn 405.000 đảng viên tham dự

(CT)- Ngày 23-11, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng theo hình thức trực tuyến với 74 điểm cầu cấp Trung ương, cấp tỉnh trong cả nước và gần 2.700 điểm cầu trực tuyến cấp quận, huyện, xã, phường thị trấn, cơ quan, đơn vị, với hơn 405.000 đảng viên tham dự. Đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đến dự và phát biểu khai mạc hội nghị. Tại TP Cần Thơ có 102 điểm cầu trực tuyến cấp thành phố, quận, huyện, xã, phường, thị trấn và cơ quan, với gần 14.000 đảng viên tham dự. Riêng điểm cầu trực tuyến tại Hội trường Thành ủy Cần Thơ có đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, cùng hơn 500 cán bộ nguyên lãnh đạo TP Cần Thơ qua các thời kỳ, các tướng lĩnh nghỉ hưu trên địa bàn, Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố đến dự.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Hội nghị được nghe các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng triển khai, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng. Trong đó, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương triển khai, quán triệt Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị triển khai, quán triệt Kết luận số 37-KL/TW ngày 17-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019; đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai, quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Cán bộ, đảng viên TP Cần Thơ dự hội nghị tại điểm cầu trực tuyến Hội trường Thành ủy Cần Thơ.

Phát biểu kết luận và chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, đánh giá cao tinh thần học tập, quán triệt nghiêm túc của các cán bộ, đảng viên trong cả nước; biểu dương một số địa phương, cơ quan Trung ương đã kết nối đường truyền hội nghị trực tuyến đến quận, huyện, xã, phường, thị trấn và cơ sở. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu: Các tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Trung ương cần chỉ đạo tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương cho cán bộ, đảng viên bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng; xây dựng chương trình, kế hoạch để đưa các quy định, kết luận và nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng đi vào cuộc sống. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, trong thực hiện Quy định 08-QĐi/TW, cán bộ chức vụ càng cao thì càng phải tiền phong, gương mẫu: cụ thể ở Trung ương là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng; ở các địa phương là Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cấp… Cần tiếp tục thực hiện nghiêm Quy định số 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW về tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền đưa các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tuyên truyền những mô hình mới, cách làm hay trong triển khai thực hiện các quy định, kết luận và nghị quyết; tăng cường đấu tranh phản bác lại các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng của Đảng…

Hôm nay, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị triển khai dự thảo Công văn, Chương trình của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện các Quy định, Kết luận và Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng.

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết