16/10/2019 - 20:20

Hỗ trợ Phong Điền sớm trở thành đô thị sinh thái

(CT) - Chiều 16-10, đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, chủ trì Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 27-12-2016, của Thành ủy về xây dựng và phát triển huyện Phong Điền thành đô thị sinh thái (Nghị quyết 07).

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Quốc Trung nhấn mạnh: Hướng tới, huyện Phong Điền, các sở, ban, ngành thành phố cần phát huy những kết quả đạt được trong 3 năm qua; tiếp tục thực hiện Nghị quyết một cách tích cực, chủ động, sáng tạo, quyết liệt và đạt hiệu quả cao hơn. Tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế trong xây dựng và phát triển huyện thành đô thị sinh thái; đảm bảo “vành đai xanh”, “lá phổi xanh”. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong hệ thống chính trị và người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng, sự cần thiết về xây dựng và phát triển Phong Điền thành đô thị sinh thái. Ngoài ra, tăng cường xúc tiến, quảng bá đầu tư; tập trung đầu tư cho y tế, giáo dục, chăm lo cho xã hội. Rà soát, bổ sung tiêu chí đô thị sinh thái, giữ vệ sinh môi trường đảm bảo thu hút khách du lịch…

Thực hiện Nghị quyết 07, trong 3 năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; thực hiện nhất quán chủ trương, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch phù hợp với thực tiễn. Theo đó, các cấp, các ngành thành phố tập trung công tác lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030. Trên cơ sở Chương trình phát triển đô thị TP Cần Thơ, Phong Điền đã tham mưu lập điều chỉnh chung cho huyện phát triển theo hướng đô thị sinh thái; triển khai thực hiện phân chia khu vực phát triển vành đai nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái, hình thành các vùng chuyên canh cây trồng quy mô từ 30ha trở lên, diện tích trồng cây ăn trái tăng từ 6.500ha lên hơn 7.500ha.  

Huyện phát huy tốt tiềm năng, thế mạnh phát triển các loại hình sản phẩm du lịch kết hợp thương mại, dịch vụ - du lịch của địa phương. Huyện tập trung phát triển các loại hình du lịch sông nước - miệt vườn; du lịch cộng đồng, nghỉ dưỡng; du lịch sinh thái kết hợp với phát triển nông nghiệp, cây ăn trái, nuôi trồng thủy sản; du lịch văn hóa gắn với di sản, lễ hội, tâm linh; du lịch dã ngoại miệt vườn mang đặc trưng của vùng ĐBSCL. Đồng thời, huy động nguồn lực đầu tư, tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng chất phát triển các điểm du lịch, nâng cao chất lượng phục vụ khách tham quan.

ANH KHOA

Chia sẻ bài viết