06/12/2008 - 09:01

Hỗ trợ khuyến nông, khuyến ngư ở địa bàn khó khăn

(TTXVN)- Ngày 4-12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã phê duyệt Quyết định số: 162/2008/QĐ-TTg về việc xây dựng hệ thống khuyến nông cơ sở để góp phần xóa đói, giảm nghèo, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho người sản xuất ở địa bàn khó khăn.

Quyết định nêu rõ: Các mô hình trình diễn thuộc chương trình, dự án khuyến nông của địa phương và Trung ương thực hiện ở địa bàn khó khăn sẽ được hỗ trợ 100% chi phí về giống và các vật tư thiết yếu khác. Đồng thời, người sản xuất và nhân viên khuyến nông ở các địa bàn khó khăn tham dự các lớp tập huấn, đào tạo do tổ chức khuyến nông Trung ương, địa phương tổ chức được hỗ trợ 100% về tài liệu, chi phí đi lại, ăn, ở.

Ngoài việc được cấp một số loại báo, tạp chí theo Quyết định 975/QĐ-TTg ngày 20-7-2006 của Thủ tướng Chính phủ, khuyến nông xã còn được cấp nhật báo “Nông nghiệp Việt Nam”. Đồng thời, chính quyền địa phương ưu tiên cho các tổ chức cung cấp dịch vụ nông nghiệp ở địa bàn khó khăn thuê đất để sản xuất, kinh doanh và các nguồn hỗ trợ khác.

Địa bàn khó khăn bao gồm: Các xã khó khăn theo Quyết định 30/2007/QĐ-TTg ngày 5-3-2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo Quyết định 106/2004/QĐ-TTg ngày 11-6-2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo.

Chia sẻ bài viết