04/06/2012 - 19:46

Thí điểm mô hình Đảng bộ cơ quan đảng, đoàn thể và Đảng bộ cơ quan chính quyền quận

Hiệu quả bước đầu

Ban Chấp hành Đảng bộ CQĐĐT quận Ninh Kiều họp bàn công tác quy hoạch cán bộ chủ chốt
của đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2012.

Thực hiện Kế hoạch của Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ về việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức cơ quan đảng, đoàn thể (CQĐĐT) và cơ quan chính quyền (CQCQ) các cấp, cuối năm 2011, Quận ủy Ninh Kiều và Quận ủy Thốt Nốt đã thí điểm thành lập Đảng bộ CQĐĐT và Đảng bộ CQCQ quận. Qua 9 tháng đi vào hoạt động, các đảng bộ này đã bước đầu thực hiện khá tốt các mặt công tác xây dựng Đảng. Tuy nhiên, để các đảng bộ này tiếp tục hoạt động hiệu quả, cần được các cơ quan cấp trên xem xét, tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc.

Tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với CQĐĐT và CQCQ

Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/BTCTU ngày 17/8/2011 của Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ, tháng 9-2011, Quận ủy Ninh Kiều đã ra Quyết định thành lập Đảng bộ CQĐĐT gồm 17 tổ chức cơ sở đảng trong các CQĐĐT cấp quận trực thuộc, với tổng số 140 đảng viên và chỉ định Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ gồm 11 đồng chí, Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy gồm 3 đồng chí; ra quyết định thành lập Đảng bộ CQCQ quận gồm 27 tổ chức cơ sở đảng trong các CQCQ cấp quận, với tổng số 301 đảng viên và chỉ định BCH Đảng bộ gồm 15 đồng chí, BTV gồm 5 đồng chí.

Theo báo cáo của Quận ủy Ninh Kiều, qua 9 tháng thành lập và đi vào hoạt động, BCH Đảng bộ CQĐĐT và Đảng bộ CQCQ quận đã xây dựng các nghị quyết thực hiện nhiệm vụ của đảng bộ như: Nghị quyết nhiệm kỳ 2011-2015, Nghị quyết năm 2012, Nghị quyết chuyên đề về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh....; đồng thời xây dựng quy chế hoạt động của BCH Đảng bộ, quy chế của UBKT Đảng ủy. Qua đó, việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của hai đảng ủy này đạt được những kết quả bước đầu khá tốt. Nổi bật là lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác quy hoạch cán bộ, công tác phát triển đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát và công tác thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các cơ quan, đơn vị... Bởi từ khi thành lập Đảng bộ CQĐĐT và Đảng bộ CQCQ quận, việc lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác đối với các tổ chức đảng của hai đảng ủy sâu sát, kịp thời hơn; công tác trao đổi, thỉnh thị xin ý kiến của các tổ chức đảng cấp dưới với hai đảng ủy thuận lợi, nhanh chóng hơn. Đồng chí Võ Thị Mỹ Linh, Phó Bí thư Chi bộ Trung tâm Giáo dục thường xuyên kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp Cần Thơ, nói: “Từ khi chi bộ trực thuộc Đảng ủy CQĐĐT quận, các đồng chí trong đảng ủy thường xuyên tham gia dự họp lệ, hướng dẫn chi bộ thực hiện các mặt công tác đảng, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn... Vì thế, các mặt công tác của chi bộ ngày càng đạt kết quả cao hơn trước”.

Theo báo cáo của Quận ủy Thốt Nốt, thực hiện Kế hoạch 03-KH/BTCTU ngày 17-8-2011 của Ban Tổ chức Thành ủy, đầu tháng 10-2011, Quận ủy đã ra quyết định thành lập Đảng bộ CQĐĐT và Đảng bộ CQCQ quận. Theo đó, Đảng bộ CQĐĐT quận có 11 chi bộ, với 64 đảng viên, BCH Đảng bộ 15 đồng chí, BTV có 5 đồng chí; Đảng bộ CQCQ có 10 chi bộ, với 130 đảng viên, BCH Đảng bộ có 15 đồng chí, BTV Đảng ủy có 5 đồng chí. Qua 9 tháng đi vào hoạt động, các đảng ủy đã xây dựng đầy đủ các nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng và ban hành quy chế hoạt động của BCH Đảng bộ; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát; phân công cấp ủy chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc... Việc thành lập Đảng bộ CQĐĐT và Đảng bộ CQCQ quận đã giảm số tổ chức cơ sở đảng trực thuộc cho Quận ủy (từ 46 đơn vị, xuống còn 27 đơn vị), từ đó Quận ủy đã thuận lợi hơn trong việc phân công Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng; việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến với cán bộ, đảng viên trong các cơ quan nhanh chóng, kịp thời hơn; công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng và sự lãnh đạo của Đảng đối với các CQĐĐT và CQCQ thường xuyên và tăng cường hơn...

Vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập

Bên cạnh những ưu điểm và kết quả bước đầu thì hoạt động của Đảng bộ CQĐĐT và Đảng bộ CQCQ ở quận Ninh Kiều và Thốt Nốt vẫn còn một số khó khăn, hạn chế. Hầu hết đội ngũ cán bộ của đảng ủy CQĐĐT và đảng ủy CQCQ quận đều kiêm nhiệm, không có thời gian nhiều để dành cho công tác của đảng bộ. Đồng chí Nguyễn Thị Ly Ly, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Ninh Kiều, Phó Bí thư Đảng ủy CQĐĐT quận Ninh Kiều, cho rằng: “Đa số các đồng chí trong BCH Đảng bộ đều là trưởng các CQĐĐT quận và hoạt động theo lịch làm việc của Quận ủy, nên khi Đảng ủy triệu tập họp thì các đồng chí trong BCH khó có mặt đầy đủ, từ đó việc điều chỉnh hoạt động của Đảng ủy gặp khó khăn...”. Đồng chí Trần Hữu Phúc, Phó Chánh Văn phòng HĐND & UBND quận Ninh Kiều, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy CQCQ quận Ninh Kiều, cho biết: “Bên cạnh khó khăn do các cán bộ của Đảng ủy phải kiêm nhiệm, hoạt động của Đảng ủy còn gặp khó khăn khác như cán bộ làm công tác tuyên giáo, tổ chức, văn phòng đảng ủy chưa có, chưa có kinh phí sử dụng từ ngân sách để phục vụ cho công tác đảng...”.

Nhiều đồng chí cho rằng Ban Tổ chức Thành ủy cần nghiên cứu, tham mưu Thành ủy lãnh đạo tháo gỡ khó khăn cho các đảng ủy CQĐĐT và CQCQ. Đồng chí Võ Văn Phú, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Thốt Nốt, Bí thư Đảng ủy CQĐĐT quận Thốt Nốt, đề xuất: “Để bảo đảm cho Đảng ủy CQĐĐT quận hoạt động hiệu quả, theo tôi cấp trên cần bố trí 2 cán bộ chuyên trách; trong đó 1 đồng chí Phó Bí thư Thường trực, 1 đồng chí cán bộ Văn phòng Đảng ủy. Bên cạnh đó, cần có hướng dẫn cụ thể về chức năng, nhiệm vụ của đảng ủy, bố trí kinh phí để đảng ủy hoạt động...”. Đồng chí Trần Hữu Phúc, Phó chánh Văn phòng HĐND & UBND quận Ninh Kiều, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy CQCQ quận Ninh Kiều, cho rằng: “Nhằm bảo đảm cho Đảng ủy CQCQ quận hoạt động hiệu quả, cấp trên cần nghiên cứu bố trí 3 cán bộ chuyên trách; quan tâm bố trí phòng làm việc, cơ sở vật chất và kinh phí; sớm có hướng dẫn thành lập các tổ chức đoàn thể thuộc đảng ủy để bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp của đảng ủy đối với các đoàn thể trong cơ quan, đơn vị...”.

* * *

Theo đánh giá của lãnh đạo Phòng Cơ sở Đảng - đảng viên Ban Tổ chức Thành ủy, hoạt động của Đảng bộ CQĐĐT và Đảng bộ CQCQ ở quận Ninh Kiều và Thốt Nốt bước đầu đã mang lại hiệu quả thiết thực. Việc thành lập mô hình Đảng bộ CQĐĐT và Đảng bộ CQCQ quận ở hai địa phương này đã góp phần tinh gọn và tập trung đầu mối lãnh đạo của các Quận ủy, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với CQĐĐT và CQCQ hơn. Tuy nhiên, do hầu hết cán bộ của các đảng ủy này đều kiêm nhiệm, chưa dành nhiều thời gian cho công tác của đảng bộ; kinh phí hoạt động của các đảng ủy này phụ thuộc vào sự bao cấp của các Quận ủy... Theo kế hoạch, trong tháng 6-2012 này, Ban Tổ chức Thành ủy sẽ tổ chức sơ kết mô hình đảng ủy CQĐĐT và CQCQ để trên cơ sở đó tham mưu cho Thành ủy chỉ đạo và tháo gỡ những khó khăn, bảo đảm cho các đảng ủy hoạt động hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong các CQĐĐT và CQCQ trong sạch vững mạnh.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết