27/11/2018 - 21:27

HÐND thành phố giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri 

(CT)- Ngày 27-11-2018, Phó Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Nguyễn Thành Đông cùng đoàn giám sát của HĐND thành phố giám sát về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri và việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân trước và sau kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố khóa IX nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ông  Nguyễn Thành Đông, Phó Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, phát biểu tại buổi giám sát.

Trước và sau k hp th 9 ca HĐND thành ph, UBND thành ph đã tiếp nhn 61 ý kiến, kiến ngh ca c tri t Thường trc HĐND thành ph chuyn đến. Ni dung c tri phn ánh trên tt c các lĩnh vc kinh tế - xã hi ca thành ph, trong đó tp trung ch yếu vào các vn đề như công tác đảm bo an ninh chính tr, trt t an toàn xã hi; các vn đề v bo him y tế; công tác gii phóng mt bng, h tr tái định cư các d án; nâng cp, sa cha các tuyến đường giao thông xung cp; công tác bo v môi trường

Trong s 61 ý kiến, kiến ngh ca c tri phn ánh có 57 ý kiến thuc thm quyn gii quyết ca các s, ban, ngành thuc UBND thành ph qun lý; 3 ý kiến thuc thm quyn gii quyết ca cơ quan Trung ương, 1 ý kiến thuc thm quyn gii quyết ca qun, huyn. Tính đến thi đim này, tt c các ý kiến, kiến ngh ca c tri được các cơ quan, đơn v đã tiếp thu, xem xét giải quyết, hoặc giải thích; thông tin tới cử tri. Trong đó đã giải quyết và thông tin giải trình 42 ý kiến, kiến nghị của cử tri, 17 ý kiến khác đang giải quyết và 2 ý kiến đang nghiên cứu tìm giải pháp giải quyết.

Mc dù các cơ quan, đơn v đã nghiêm túc tiếp thu, gii quyết các vn đề có liên quan đến kiến ngh ca c tri. Tuy nhiên vic tr li ý kiến, kiến ngh ca c tri ca mt s cơ quan, đơn v vn còn chm; cht lượng tr li các kiến ngh chưa cao; mt s s, ngành vn còn tr li chung chung, chưa đưa ra bin pháp, l trình gii quyết c th.

Ông Đào Anh Dũng, Phó Ch tch UBND thành ph đề ngh Thường trc HĐND thành ph nên tách riêng nhng v vic liên quan ti các cơ quan tư pháp để các cơ quan d gii quyết, tr li cũng như tng hp. Đồng thi, nhng ý kiến, kiến ngh liên quan ti s v, s vic khi đại biu HĐND thành ph tiếp xúc c tri nên gii thích, cung cp thông tin để c tri nm rõ.

Kết thúc buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thành Đông đánh giá cao những nỗ lực của các đơn vị, sở ngành trong việc  giải quyết các vấn đề có liên quan đến kiến nghị của cử tri. Đồng thời, đề nghị các sở, ngành, đơn vị có liên quan cần dành nhiều thời gian hơn để xem xét, giải quyết và trả lời thỏa đáng ý kiến, kiến nghị của cử tri, đặc biệt là những nội dung cần có nhiều thời gian, lộ trình giải quyết.

 P.N

Chia sẻ bài viết