26/06/2018 - 08:19

Giao đất đợt 1 cho nhà đầu tư xây dựng Dự án khu dân cư Hưng Thạnh (lô 5C)

(CTO)- UBND TP Cần Thơ vừa có Quyết định số 1572/QĐ-UBND giao đất (đợt 1) cho Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại địa ốc Hồng Loan để đầu tư xây dựng Dự án khu dân cư Hưng Thạnh (lô số 5C), thuộc phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng.

Theo đó, UBND thành phố thuận giao phần đất có diện tích 273.588,3m2 thuộc thửa số 499, tờ bản đồ số 19 (phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng) cho Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại địa ốc Hồng Loan sử dụng để đầu tư xây dựng Khu dân cư Hưng Thạnh (lô số 5C) theo quy hoạch được duyệt. Cụ thể như sau: đất ở có diện tích 119.901m2, hình thức nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất lâu dài; đất giáo dục và đào tạo có diện tích 4.288,8m2; đất thương mại dịch vụ có diện tích 21.444,7m2; đất giao thông có diện tích 127.953,8m2.

UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xác định giá đất thu tiền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức bàn giao đất ngoài thực địa cho Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại địa ốc Hồng Loan; chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai cập nhật chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định. Về phía Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại địa ốc Hồng Loan có trách nhiệm quản lý và sử dụng đất theo đúng mục đích được giao, thực hiện thủ tục đầu tư dự án theo đúng quy định; xây dựng hoàn chỉnh đồng bộ cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của dự án theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, đúng quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt; dành 20% diện tích đất ở để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định...

Sau khi hoàn thành dự án, công ty bàn giao toàn bộ diện tích đường giao thông nội bộ, cây xanh, cơ sở hạ tầng kỹ thuật và công trình phúc lợi công cộng cho UBND quận Cái Răng quản lý và không phải bồi hoàn bất kỳ chi phí nào.

Sau thời hạn 12 tháng kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa, nếu Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại địa ốc Hồng Loan không thực hiện đầu tư dự án theo quy định hoặc thực hiện dự án không đúng tiến độ thời gian quy định, UBND thành phố sẽ thu hồi khu đất đã giao cho công ty, mọi thiệt hại công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm.

ANH KHOA

Chia sẻ bài viết