07/12/2020 - 22:28

Giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 

(CT) - Ngày 7-12, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường chủ trì hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội (KTXH) và dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) TP Cần Thơ năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 cho các sở, ngành và địa phương.

Đến nay, TP Cần Thơ thực hiện đạt và vượt 6/13 chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 (gồm: tỷ lệ huy động học sinh đến lớp đúng độ tuổi, tỷ lệ lao động qua đào tạo, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân, công nhận xã nông thôn mới, tỷ lệ dân số được cung cấp nước sạch, tỷ lệ thu gom chất thải rắn đô thị). Trong ảnh: Lãnh đạo TP Cần Thơ trao quyết định và bằng công nhận huyện nông thôn mới cho lãnh đạo huyện Thới Lai và Cờ Đỏ. Ảnh: T. TRINH

Đến nay, TP Cần Thơ thực hiện đạt và vượt 6/13 chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 (gồm: tỷ lệ huy động học sinh đến lớp đúng độ tuổi, tỷ lệ lao động qua đào tạo, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân, công nhận xã nông thôn mới, tỷ lệ dân số được cung cấp nước sạch, tỷ lệ thu gom chất thải rắn đô thị). Trong ảnh: Lãnh đạo TP Cần Thơ trao quyết định và bằng công nhận huyện nông thôn mới cho lãnh đạo huyện Thới Lai và Cờ Đỏ. Ảnh: T. TRINH

Để thúc đẩy phát triển thành phố và thực hiện đạt, vượt các chỉ tiêu KTXH và kế hoạch tài chính theo các chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương và các nghị quyết của HĐND TP Cần Thơ trong giai đoạn 2021-2025, UBND TP Cần Thơ đã ban hành các quyết định giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển KTXH và dự toán NSNN TP Cần Thơ giai đoạn 2021-2025 và năm 2021. Theo đó, giao giám đốc sở, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành thành phố và đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương xây dựng, phân bổ chỉ tiêu cho các địa phương, đơn vị, bộ phận trực thuộc; xây dựng kế hoạch hằng năm, các chương trình, đề án cụ thể của từng ngành, lĩnh vực, địa phương để triển khai thực hiện một cách hiệu quả.

Tại hội nghị, bên cạnh được nghe triển khai các quyết định của UBND TP Cần Thơ về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển KTXH và dự toán NSNN giai đoạn 2021-2025 và năm 2021, các đại biểu cũng tham gia thảo luận, đánh giá lại các kết quả đã đạt được và đề các giải pháp nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển KTXH trong thời gian tới. Hội nghị cũng đã triển khai Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 4-12-2020 của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ về việc phát động phong trào thi đua năm 2021.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Việt Trường biểu dương các ngành, các cấp, địa phương đã có nhiều nỗ lực, quyết tâm thực hiện có hiệu quả các giải pháp của Chính phủ, của UBND thành phố, từ đó đã lập nhiều thành tích góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu KTXH năm 2020. Để thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển KTXH năm 2021 và kế hoạch 5 năm 2021-2025, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu mỗi ngành, mỗi cấp, mỗi cán bộ, công chức cần phát huy tính năng động và sáng tạo, nâng cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu và nhiệm vụ. Đặc biệt, thủ trưởng các cơ quan, ban ngành thành phố, chủ tịch UBND quận, huyện phải tập trung triển khai cụ thể, kịp thời và có hiệu quả trong công tác chỉ đạo và điều hành. Thực hiện đồng bộ các giải pháp theo Nghị quyết của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thành ủy và HĐND thành phố. Tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và kịp thời có các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, loại bỏ rào cản bất hợp lý, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư khởi nghiệp, mở rộng sản xuất kinh doanh. Tiếp tục huy động tốt các nguồn vốn cho đầu tư, phát triển. Điều hành thu NSNN theo đúng tinh thần Nghị quyết của Quốc hội, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, phấn đấu đạt và vượt kế hoạch, đảm bảo cân đối thu, chi theo kế hoạch. Tập trung triển khai quyết liệt các công trình, dự án trọng điểm, tăng cường bảo vệ hiệu quả tài nguyên và môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Quan tâm đầu tư phát triển các lĩnh vực y tế, giáo dục, đào tạo, huy động nhiều nguồn lực đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Thực hiện đạt hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa phát triển KTXH…

KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết