12/06/2024 - 19:03

Ủy ban MTTQVN thành phố

Giám sát việc thực hiện quy định mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội 

(CT) - Ngày 12-6, đoàn giám sát (GS) của Ủy ban MTTQVN thành phố GS việc thực hiện Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND ngày 6-10-2017 của HĐND thành phố về việc quy định mức chi bảo đảm hoạt động GS, phản biện xã hội (PBXH) của Ủy ban MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội tại UBND huyện Cờ Đỏ.

Ông Lê Nguyễn Sinh Nhựt, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố phát biểu tại cuộc giám sát.

Theo báo cáo của UBND huyện Cờ Đỏ, từ năm 2018 đến nay, huyện đã giao dự toán phục vụ công tác GS, PBXH của Ủy ban MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội huyện với tổng số tiền 203 triệu đồng. Qua đó, Ủy ban MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội huyện tổ chức 32 cuộc GS, PBXH và chi 97 triệu đồng. Nguyên nhân chi chưa đúng dự toán là năm 2021 do ảnh hưởng dịch COVID-19 không tổ chức GS và năm 2024 chưa tổ chức GS.

Hằng năm, UBND huyện cân đối bố trí kinh phí cho Ủy ban MTTQVN huyện để thực hiện công tác GS, PBXH; tổ chức chính trị - xã hội huyện và các xã, thị trấn tự cân đối kinh phí để thực hiện chi cho hoạt động GS, PBXH. UBND huyện Cờ Đỏ đề nghị thành phố nâng mức chi hỗ trợ kinh phí thực hiện công tác GS, PBXH; cấp kinh phí riêng cho tổ chức chính trị - xã hội huyện và các xã, thị trấn để thực hiện chi cho công tác GS, PBXH.

Ông Lê Nguyễn Sinh Nhựt, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố, Trưởng đoàn GS, đề nghị UBND huyện Cờ Đỏ quan tâm cân đối kinh phí để Ủy ban MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội huyện chi cho hoạt động GS, PBXH đúng quy định; chi bồi dưỡng thành viên tham gia đoàn GS, PBXH. Ông Lê Nguyễn Sinh Nhựt cũng lưu ý Ủy ban MTTQVN huyện và các tổ chức chính trị - xã hội huyện cần xây dựng kế hoạch, nội dung và báo cáo kết quả GS, PBXH để đảm bảo cho công tác thanh quyết toán đúng theo quy định pháp luật.  

Tin, ảnh: T.T

Chia sẻ bài viết