08/09/2009 - 13:59

Ngày 9-9, khai mạc phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Giám sát chuyên đề việc thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng và việc phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng của các cơ quan có thẩm quyền

Tại phiên họp thứ 23 sẽ khai mạc ngày 9-9 và dự kiến kéo dài trong 10 ngày, UBTVQH khóa XII sẽ giám sát chuyên đề việc thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng và việc phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng của các cơ quan có thẩm quyền trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng như Tòa án, Viện kiểm sát, Bộ công an, Thanh tra Chính phủ.

Chuẩn bị kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XII, UBTVQH sẽ cho ý kiến về nhiều nội dung, trong đó có việc biểu quyết những vấn đề quan trọng của dự án, dự thảo luật; vấn đề một luật sửa đổi, bổ sung nhiều luật; giá trị pháp lý, hiệu lực của các nghị quyết của Quốc hội; vấn đề chuẩn bị và báo cáo tại kỳ họp Quốc hội về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước; việc ban hành nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn.

Về công tác xây dựng luật, dự kiến tại phiên họp này, UBTVQH sẽ cho ý kiến vào một loạt dự án luật như: Luật thuế tài nguyên; Luật thuế nhà, đất; Luật an toàn thực phẩm; Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sửa đổi); Luật các tổ chức tín dụng (sửa đổi); Luật thi hành án hình sự; Luật nuôi con nuôi; Luật người tàn tật; Luật tiếp cận thông tin; Luật biển Việt Nam; cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật cơ yếu.

Theo chương trình dự kiến, UBTVQH sẽ nghe báo cáo về công tác dân nguyện, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2009; xem xét, quyết định việc bổ sung biên chế và số lượng Kiểm sát viên, Điều tra viên VKSND các cấp trong các năm 2009 và 2010; cho ý kiến về việc bổ sung biên chế của Kiểm toán Nhà nước các năm 2009 và 2010; cho ý kiến về các báo cáo công tác năm 2009 của Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC; Báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án, về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2009...

THANH HÒA (TTXVN)

Chia sẻ bài viết