05/06/2008 - 11:19

Giảm mạnh thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng

* TP CẦN THƠ: Nhân rộng mô hình “một cửa liên thông” từ phường lên quận

(Cổng TTĐT Chính phủ) - Tại Hội thảo “Cải cách thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng” tổ chức ngày 4-6 tại Hà Nội, Bộ Xây dựng cho biết, dự kiến 33 loại thủ tục hành chính trong lĩnh vực này sẽ được giảm bớt còn 8. Thời gian chuẩn bị cho một dự án đầu tư cũng sẽ được rút ngắn từ 3 năm còn tối đa là 1 năm.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, số lượng thủ tục hành chính vẫn còn nhiều (33 thủ tục/dự án) và thời gian chuẩn bị dự án còn kéo dài (3 năm/dự án). Do vậy, cần phải đẩy mạnh cải cách hành chính trong đầu tư xây dựng nhằm giảm bớt tốn kém thời gian và tiền của.

Bộ Xây dựng sẽ báo cáo Chính phủ và dự kiến ban hành “Quy trình mẫu về thủ tục thực hiện các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp” để bãi bỏ một số thủ tục hành chính quy định tại các văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng. Đồng thời, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động rà soát, bãi bỏ các thủ tục mà địa phương tự đặt ra không đúng quy định của pháp luật. Bộ Xây dựng sẽ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định bãi bỏ, cải tiến đối với một số thủ tục vượt quá thẩm quyền.

Cơ quan chức năng tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư có trách nhiệm trả lời cho nhà đầu tư về sự đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ trong thời gian quy định. Việc yêu cầu nhà đầu tư bổ sung hồ sơ chỉ được thực hiện 1 lần; bãi bỏ thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước.

* Sáng 4-6-2008, UBND thành phố Cần Thơ, quận Ô Môn và phường Châu Văn Liêm tổ chức sơ kết 3 tháng thực hiện mô hình “một cửa liên thông” từ phường Châu Văn Liêm lên quận Ô Môn trong thực hiện thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Bộ phận “một cửa liên thông” phường Châu Văn Liêm, mô hình thí điểm của UBND thành phố Cần Thơ, chính thức hoạt động từ đầu tháng 3-2008, trên các lĩnh vực: Tư pháp – hộ tịch, đất đai, hợp thức hóa nhà, cấp sở hữu nhà và cấp phép xây dựng. Qua 3 tháng hoạt động, bộ phận “một cửa liên thông” của phường đã tiếp nhận 3.582 hồ sơ; trong đó có hơn 223 hồ sơ phải thực hiện quy trình liên thông với cơ quan chuyên môn UBND quận. Kết quả giải quyết, hơn 95% đúng hẹn; số hồ sơ trễ hẹn là do khâu ký duyệt của UBND quận chưa kịp thời... Cơ chế “một cửa liên thông” phường Châu Văn Liêm hiện cũng còn một số khó khăn, vướng mắc, UBND thành phố, quận Ô Môn quan tâm tháo gỡ, như: kinh phí hoạt động, trang thiết bị, sự phối kết hợp của một vài phòng, ban chuyên môn UBND quận chưa chặt chẽ, kịp thời, ảnh hưởng đến việc giải quyết, trả hồ sơ cho người dân và doanh nghiệp.

Theo kế hoạch, từ kết quả thí điểm mô hình “một cửa liên thông” này, UBND thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục nhân rộng tại một số địa phương, tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp khi giải quyết nhu cầu hồ sơ hành chính chỉ đến một nơi để nộp hồ sơ và nhận kết quả.n

VĂN HIẾN - NGUYỄN THANH

Chia sẻ bài viết