27/08/2011 - 20:00

TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Giải quyết thỏa đáng mối quan hệ giữa tích tụ ruộng đất với bảo đảm đời sống cho nông dân

Trong 2 ngày 26-27/8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, làm việc tại tỉnh An Giang, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Cao Đức Phát, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Hồ Mẫu Ngoạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Trợ lý Tổng Bí thư, phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Nguyễn Phong Quang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam bộ; lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam và nhiều ban, bộ, ngành Trung ương.

An Giang là tỉnh đầu nguồn lưu vực sông Cửu Long, có nhiều tiềm năng, thế mạnh về phát triển nông nghiệp, nhất là cây lúa và nuôi trồng thủy sản. Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách và thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân. 3 năm qua, từ nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ, ngân sách tỉnh và huy động nguồn lực xã hội hóa, tỉnh đã triển khai thực hiện tốt các chương trình, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Năm 2011, An Giang tiếp tục giành thắng lợi trong sản xuất nông nghiệp, với tổng diện tích gieo trồng đạt trên 644 ngàn ha, năng suất lúa bình quân đạt 6,33 tấn/ha (cao hơn mức bình quân chung của cả nước khoảng 1 tấn/ha); sản lượng lương thực ước đạt 3,83 triệu tấn; trên 80% diện tích gieo trồng các giống lúa chất lượng cao. Nuôi trồng thủy sản, nhất là cá tra phát triển mạnh, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Với vai trò động lực phát triển kinh tế, nông nghiệp đã đóng góp chủ yếu vào sự tăng trưởng GDP, cũng như kim ngạch xuất khẩu của tỉnh (GDP tăng trưởng trên 10%, kim ngạch xuất khẩu đạt 700 triệu USD trong năm qua); góp phần nâng thu nhập bình quân đầu người lên hơn 21 triệu đồng/người/năm, vượt chỉ tiêu nghị quyết Đảng bộ tỉnh đề ra...

Sáng 27-8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh An Giang. Các thành viên trong đoàn công tác và lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, các địa phương trong tỉnh đã tập trung thảo luận, làm rõ những mặt đã làm được, những mặt còn hạn chế, phân tích những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, đồng thời trao đổi các giải pháp nhằm tiếp tục triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết đã đề ra.

Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương những nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân An Giang, đã phát huy bề dày truyền thống của một tỉnh nông nghiệp, nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW và đã đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Tổng Bí thư hoan nghênh Đảng bộ, chính quyền, nhân dân An Giang đã quán triệt sâu sắc, nhận thức đúng, quyết tâm cao, chủ động sáng tạo vận dụng Nghị quyết 26-NQ/TW vào xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, đề án cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, với nhiều mô hình, phong trào sản xuất hiệu quả thiết thực. Quan trọng là An Giang đã biết tập hợp, huy động sức mạnh của toàn dân và đây chính là nguồn động lực đưa tới những thành công của tỉnh trong thời gian vừa qua.

Tổng Bí thư nhấn mạnh 5 vấn đề cần đặc biệt quan tâm trong quá trình tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW. Đó là công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai và việc giải quyết thấu đáo các vấn đề phát sinh trong quá trình tích tụ ruộng đất đáp ứng yêu cầu sản xuất lớn, nhất là việc thực hiện các chính sách đối với một bộ phận nông dân không còn hoặc thiếu đất sản xuất, hạn chế phân hóa giàu - nghèo, quan tâm đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người dân nông thôn... Về các mô hình sản xuất mới cần nhân rộng trong phát triển nông nghiệp, tỉnh cần tăng cường tính liên kết giữa sản xuất, chế biến, tiêu thụ, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, bảo đảm quyền lợi của nông dân. Là tỉnh đầu nguồn sông Cửu Long, An Giang cần đặc biệt quan tâm, có kế hoạch lâu dài để ứng phó trước những ảnh hưởng do biến đổi khí hậu gây ra, ứng phó với tình trạng nước biển dâng cao, kiểm soát lũ hiệu quả, bảo vệ môi trường sinh thái... Tổng Bí thư nhấn mạnh, cùng với tăng trưởng kinh tế, An Giang cần hết sức quan tâm thực hiện các chủ trương, chính sách nhằm bảo đảm công bằng xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh đó, tỉnh cần đặc biệt chăm lo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, tập hợp và phát huy sức mạnh của toàn dân, thực hiện cho bằng được các mục tiêu Đảng bộ tỉnh đã đề ra về xây dựng nông thôn mới, gắn việc thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW với việc thực hiện các nghị quyết khác của Đảng.

* Tại An Giang, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác đã đi thăm, kiểm tra tình hình thực tế tại xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn - địa phương đạt nhiều thành tích nổi bật trong phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn theo phương thức nhà nước và nhân dân cùng làm (với cơ cấu vốn đầu tư là 40% - 60%), đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, thực hiện cơ giới hóa trong nông nghiệp.

NGUYỄN THỊ SỰ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết