30/10/2018 - 08:52

Giai đoạn 2018 - 2020, Long An dự kiến đưa 1.000 người xuất khẩu lao động 

Đề án Xuất khẩu lao động tỉnh Long An giai đoạn 2018 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025 tạo điều kiện hỗ trợ người lao động có nhu cầu đi xuất khẩu lao động.

Thanh niên xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa trao đổi nguyện vọng học tập và làm việc tại Nhật Bản

Theo đó, giai đoạn 2018 - 2020, tỉnh dự kiến hỗ trợ, tạo điều kiện đưa 1.000 lao động đi nước ngoài làm việc. Sau đó, từ năm 2021 đến 2025, mỗi năm đưa khoảng 1.000 người xuất khẩu lao động. Qua đó, tạo điều kiện phát triển kinh tế, nhất là đối tượng hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn.

Được biết, Long An chỉ có hơn 600 lao động làm việc ở nước ngoài - con số khiêm tốn so với tiềm năng. Năm 2018, chỉ tiêu là 120 lao động nhưng mới thực hiện khoảng 50%. Riêng huyện Đức Hòa, từ năm 2010 đến nay có gần 300 lao động làm việc ở nước ngoài, trong đó xã Tân Mỹ có hơn 60 người xuất khẩu lao động.

Theo Báo Long An

Chia sẻ bài viết