16/04/2009 - 08:49

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố:

Gắn việc thực hiện quy chế dân chủ với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội

(CT)- Ngày 15-4-2009, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở.

Qua 10 năm triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị 30 trên địa bàn thành phố đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp và toàn xã hội về dân chủ; tác động thúc đẩy và phát huy được quyền làm chủ của người dân tham gia kiểm tra, giám sát các hoạt động của chính quyền, khắc phục dần tệ quan liêu, mất dân chủ, xa rời quần chúng của một bộ phận cán bộ công chức Nhà nước. Qua thực hiện QCDC đã phát huy được nội lực của nhân dân trong xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở, chỉnh trang đô thị, đẩy mạnh phát triển KT-XH, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ngày càng trong sạch vững mạnh, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền, củng cố lòng tin của nhân dân. 10 năm qua, nhân dân đã đóng góp thực hiện trên 8.650 công trình giao thông nông thôn, xây dựng vỉa hè, nhà tình nghĩa, tình thương... trị giá trên 1.200 tỉ đồng...

Tuy nhiên, việc triển khai, xây dựng và thực hiện QCDC vẫn còn những hạn chế, như: Một số cấp ủy đảng, chính quyền, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương chưa quán triệt và nhận thức đầy đủ những quan điểm chỉ đạo của Trung ương và thành phố về thực hiện QCDC. Công tác tuyên truyền vận động nhân dân chưa thường xuyên, sâu rộng, chưa đi vào các vấn đề cụ thể gắn với thực tiễn đời sống. Chất lượng xây dựng các quy chế, quy ước chưa sát thực tế. Mặt trận, các đoàn thể, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng chưa nắm vững quy chế, còn lúng túng trong thực hiện vai trò dân chủ đại diện; việc giám sát, phản biện còn hạn chế. Công tác xây dựng cơ bản từng lúc từng nơi chưa thực hiện đúng quy trình; việc quy hoạch đất đai, giải tỏa đền bù, áp giá bồi hoàn, tái định cư liên quan đến quyền lợi người dân nhưng người dân ít được trao đổi, bàn bạc thấu tình đạt lý; một số nơi còn mang tính áp đặt, vi phạm quyền làm chủ, gây nhiều bức xúc trong nhân dân. Trong nhân dân vẫn còn một bộ phận có nhận thức lệch lạc về quyền làm chủ, có biểu hiện lợi dụng dân chủ, coi thường kỷ cương phép nước, gây khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu, năng lực còn hạn chế, sống xa dân, thiếu tôn trọng dân. Nhiều ý kiến kiến nghị của nhân dân chưa được trả lời, giải thích và giải quyết cụ thể...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn yêu cầu các cơ quan, doanh nghiệp, địa phương trên địa bàn cần tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố về thực hiện QCDC, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục, nhằm đưa QCDC thật sự đi vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy thành phố ngày càng phát triển. Bên cạnh đó, cần tiếp tục kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở, gắn việc thực hiện QCDC với nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương, cơ quan, doanh nghiệp. Đẩy mạnh cải cách hành chính; phát huy vai trò giám sát của Mặt trận, các đoàn thể. Trong đó, cần thực hiện tốt “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, giám sát”, nhất là những việc liên quan đến quyền và lợi ích của nhân dân...

THANH THY

Chia sẻ bài viết