07/08/2011 - 20:41

Đưa quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào lên tầm cao mới

(TTXVN)- Nhận lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Chummaly Xaynhaxỏn và Phu nhân thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 8 đến ngày 10-8-2011.

Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của đồng chí Chummaly Xaynhaxỏn trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào trong nhiệm kỳ 2011 - 2016 và diễn ra ngay sau chuyến thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào của Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng (tháng 6-2011). Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, góp phần đưa quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào lên tầm cao mới, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích căn bản của nhân dân hai nước.

Chia sẻ bài viết